3_Prohlášení ASNEP ke složité situaci a stavu tlumočnických služeb pro neslyšící osoby – demonstrace

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 13. 8. 2013

Příloha: video ve znakovém jazyce

Vážení přátelé,
dovoluji si vás oslovit jménem ASNEP a EKOTN (Expertní komise pro řešení otázek tlumočení při ASNEP) již ve třetím videu v pořadí.

Rádi bychom zdůraznili, že demonstraci připravujeme ve spolupráci 4 organizací, které poskytují tlumočnické služby i simultánní přepis, tj. ASNEP (CZTN), SNN, ČUN (CZSP) a Komora.

Podporu nám vyjádřil také pan předseda NRZP Václav Krása, který bude jednat s ministrem MPSV o navýšení dotace ještě v tomto roce na tlumočení i přepis.
Na přípravách demonstrace intenzivně pracujeme.

Znovu na vás apelujeme, abyste informaci šířili dál a přišlo vás co nejvíce.
Transparenty si už můžete chystat. Pozorně sledujte webové stránky www.asnep.cz. Spojme naše síly a bojujme. Musíme. Naše budoucnost je jen v našich rukou.

YouTube Preview Image