Besedy a semináře

Nový projekt ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace ASNEP se rozhodla poskytnout unikátní možnost prolnutí světa neslyšících a slyšících, a to prostřednictvím výjimečných setkání a nevšedních zážitků.
Ti, kdo mají zájem poznat blíže svět neslyšících, dozvědět se něco nového z mnoha různých oblastí, naučit se zajímavým dovednostem, prožít neobyčejné setkání, pobavit se a kromě skvělého zážitku si odnést i dobrý pocit, že pomohli dobré věci (výtěžek ze vstupného je určen projektu Tlumočnické služby pro neslyšící), jsou srdečně zváni na naše besedy a semináře!

 

BESEDY aneb „Slavné osobnosti podporují neslyšící“

 

Slyšící i neslyšící veřejnost bude mít možnost setkat se během zajímavé besedy se známou osobností z oblasti naší kultury a umění.
V rámci zajímavého povídání se známými osobnostmi o jejich životě, snech, plánech, zkušenostech se „světem ticha“, o jejich práci, zážitcích apod. chceme osobám se sluchovým postižením, ale i slyšícím zájemcům nabídnout příjemné a netradiční setkání nejen se slavnou osobností, ale i se sebou navzájem. 
Bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a přepis českého jazyka – zájemce o tuto službu prosíme o zaslání požadavku na e-mail: asnep@volny.cz.
Besedy se budou konat pravidelně každý měsíc, tak si nezapomeňte udělat čas a přijít mezi nás, těšíme se na všestranně zajímavé setkání!
Vstupné: 50 Kč osoby se ZTP, ostatní 100 Kč.

 

SEMINÁŘE

Během našich seminářů a zážitkových workshopů se neslyšícím a slyšícím účastníkům naskytne skvělá příležitost vzájemného setkání a neobvyklé spolupráce při zajímavých vzdělávacích, zážitkových a kreativních seminářích nebo workshopech.

Nejen že se něco nového dozvíte, naučíte, zažijete, ale zároveň podpoříte dobrou věc!

Bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka a přepis českého jazyka – zájemce o tuto službu prosíme o zaslání požadavku na e-mail: asnep@volny.cz. 

 

Semináře se budou konat pravidelně každý měsíc, určitě si mezi nimi vyberete ten, který bude zajímat právě Vás!

Vstupné na jednotlivé semináře se liší (s ohledem na spotřebu materiálu, technickou náročnost apod.), osoby se ZTP mají však vždy vstupné poloviční.

 

Akce ASNEP – skvělé zážitky, osvěta, poznání i podpora neslyšících v jednom balení

Asociace ASNEP se rozhodla poskytnout unikátní možnost prolnutí světa neslyšících a slyšících, a to prostřednictvím výjimečných setkání a nevšedních zážitků. Výtěžek ze vstupného je navíc určen na podporu projektu tlumočnických služeb pro neslyšící.

Prvním osobností, která svou přítomností podpořila tento nový projekt, byl MUDr. Jan Cimický. Beseda našeho předního psychiatra, která se uskutečnila 29. 4., se zabývala mnoha tématy a okruhy, mimo jiné i všemi lidskými smysly (včetně toho šestého). 7. 5. se naší besedy zúčastnil divadelník, herec a spisovatel Arnošt Goldflam, který sám sebe díky svému barvitému životu plnému různých směsí, přísad a ingrediencí označil za „jakýsi eintopf“.

O obou besedách se můžete dočíst v třetím čísle Gongu, které vychází 1. 7. 2013

 

30. 4. se konal seminář nazvaný „Společenské chování“ se Simonou Barbry.

V tomto zajímavém semináři jsme se dozvěděli mnohem víc, než je správný způsob stolování, a uvědomili jsme si, že etiketa není o hraní si na škrobenou dámu a strojeného gentlemana, je to respekt k druhým a ohleduplnost v dané (ať už společenské nebo soukromé) situaci.
Dozvěděli jsme se, jaké to je setkat se s belgickou královnou a jaká pravidla je třeba dodržovat při audienci s ní.
Přítomnost nevidomého účastníka ostatní obohatila o jeho zkušenosti – jak přistupovat k nevidomým, jak lze pracovat s hlasem a projevit jím dostatečný respekt k dané osobnosti. Zjistili jsme, že hlas je nejtěžší nástroj, který můžeme vlastní vůlí ovládat (a také jsme si názorně potvrdili Werichova slova: „Ucho se diví, co to ta huba kecá“). A jednoduché společenské pravidlo na konec: „Tvařte se vesele, vleze vám to na mozek, mozek lze totiž ošálit.“

 

9. 5. všichni zúčastnění prožili neuvěřitelné zážitky během Improvizačního workshopu Míši Puchalkové. Tento workshop nám dokázal, že při vzájemném kontaktu je nejdůležitější komunikace, a nezáleží na tom, jestli je to čeština, znakový jazyk nebo jen gesto, mimika, pohyb v prostoru (i když třeba na vozíku). Jeden pro druhého byli všichni účastníci spoluherci a zároveň i diváky. Podařilo se naplnit poslání workshopu – využít „odlišnosti“ k bližšímu setkání a komunikaci „bez bariér“.

Účastníci poznali, že improvizační prostředky (gesta, mimika, pohyb v prostoru …) jsou dostatečně „výmluvné“ a lze jimi najít „společnou řeč“.
To nám potvrdila i nedoslýchavá účastnice Regina Poláková: „Jsem moc ráda, že jsem mohla s vámi všechny ty zážitky sdílet. Sama jsem byla zvědavá, jak budu bez tlumočníka reagovat a komunikovat s ostatními … slyšící neměli možnost se obrátit na tlumočníka, aby překládal. Museli se naučit dívat na mě, abych mohla odezírat. Pro ně je to největší plus a pro život poznání, jak mají s neslyšícími komunikovat a hlavně se nebát… improvizační workshop naplnil má očekávání, zjistila jsem, že jsem vlastně zbytečně ve stresu, dřív jsem nad tím skoro nepřemýšlela. Teď už to vnímám a užívám si momenty, kdy můžu říct do detailů to, co mě napadne, a nebát se.“