Činnost EKOTN v roce 2012

Vydáno 13. 2. 2013

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

Zpráva o činnosti komise v roce 2012

 

V roce 2012 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové.
Dne 5. 4. se stala novou předsedkyní Bc. Zuzana Hájková.

 

Další členové:

Monika Boháčková,
Mgr. Roman Vránek
Mgr. Petr Vysuček, Bc.
Tim Curry od 1. 12. 2012.

 

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2012

• Revize a úprava pohovorů CZTN.
• Spolupráce na vytvoření projektu Vzdělávací víkend pro tlumočníky CZTN.
• Konzultace připravených materiálů pro Garanční zkoušky CZTN s Bc. Timem Curry.
• Zahájení jednání v ČT o novém konkurzu pro moderátory do Zpráv v českém znakovém jazyce.