Činnost EKOTN v roce 2013

Vydáno 10. 4. 2014

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

Zpráva o činnosti komise v roce 2013

 

  Předsedkyně  Bc. Zuzana Hájková

 

Členové:

Monika Boháčková
Mgr. Roman Vránek
Mgr. Petr Vysuček, Bc.
Tim Curry

 

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2013