Činnost EKOTN v roce 2014

Vydáno 17. 6. 2014

Předsedkyně:  předsedkyně – Mgr. Martina Macurová

Členové:

Farah Curry, Tim Curry, Kateřina Pešková, Pavlína Spilková, Milena Čiháková

 

Nový kontakt komise:

Kateřina Klofáčová   komise.ekotn@gmail.com

 

Komise spolupracuje s týmem kolegů, kteří jsou aktivně zapojováni do oblastí připomínkování systémových materiálů, zpracování dílčích doporučení apod. Nejsou zapojeni do řešení stížností.

 

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2014

Zpráva o činnosti komise EKOTN za období leden – květen 2014

 

Tzv. „jádro“ EKOTN se v uplynulém období zabývalo dvěma stížnostmi. Jedna stížnost související s postupem objednávání v CZTN byla již vyřešena. Druhá stížnost na tlumočníka se nadále řeší.

Byl zodpovězen dotaz Radky Novákové na vyjasnění kompetencí týmu Zpráv v ČZJ vůči vedení ČT.  K tomuto tématu proběhne ještě jedna schůzka užšího týmu EKOTN a Radky Novákové.

Komise EKOTN byla rozšířena o členy zaměřující se na legislativní otázky ve vazbě k tlumočení. V této oblasti proběhly aktivity:

– Zaměření se na připomínkování dokumentů souvisejících s plánovanými změnami ve vazbě k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně oblast tlumočnických služeb v novém pojetí členění registrovaných sociálních služeb, tzv. změny v druhologii sociálních služeb. Cílem těchto změn je zpřehlednění současného systému sociálních služeb a
odstranění duplicity v systému zajištění sociálních služeb.
– Proběhla jedna schůzka na MPSV v ČR k tomuto tématu.
– Došlo k předložení pozměňujících a doplňujících návrhů pro další jednání zástupců MPSV.

 

Od června 2014 odstupuje Kateřina Klofáčová jako předsedkyně EKOTN.