Činnost KST za rok 2012

Vydáno 13. 2. 2013

Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2012

 

KST – Komise pro skryté titulky při ASNEP

 

V roce 2012 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.

 

Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík.

Další členové:
Ing. Martin Novák (poradce pro techniku),
Martina Kronusová (administrativa).

Konzultant: Ing. Milan Zich.

 

• Vypracování zprávy o plnění titulkování za rok 2011. Na ČT1 a ČT2 dle zákona, na ČT24 téměř splněno, na ČT4 nesplněno.

• Návštěva v TV Barrandov, dohoda o monitoringu kvality, školení titulkářů, kontrola nově vznikajících titulkových souborů. Oprava starších chybných titulkových souborů zakoupených z ČT.

• Individuální práce s tvůrci skrytých titulků – konzultace, opravy chybných titulkových souborů.

• Řešení stížnosti na kvalitu ST v České televizi.

• Vypracování analýzy titulkování v ČT za rok 2011. Vypracována stížnost pro Radu ČT.

• 5. 4. setkání v ČT za přítomnosti právničky, dohoda o postupu k odstranění problémů při plnění kvóty živého titulkování.

• 16. 4. pracovní setkání v České televizi za přítomnosti generálního ředitel ČT, Rady ČT, RRTV, poslanců a senátorů.

• Květen – školení titulkářů v Televizním studiu Brno.

• Jednání se členy Rady ČT – probráno několik okruhů (nedostatečná legislativa, způsob výpočtu povinného procenta, programová skladba, snížená kvalita skrytých titulků, nemotivující ohodnocení práce autorů skrytých titulků a jejich odliv z ČT, nevhodná grafická úprava na ČT24 atd.)

• V důsledku správního řízení RRTV s Českou televizí podán podnět pro úpravu mediální legislativy a dohoda s ČT na jednotlivých krocích, aby nedocházelo k neplnění zákona.

• Schůzka s RRTV a s Radou ČT ohledně způsobu počítání skrytých titulků a pořadů ve znakovém jazyce.

• Zahájení kontroly nesrovnalosti údajů na oficiálních webových stránkách ČT, korespondence s oddělením analýzy a audiovize ČT.

• Schůzka v ČT s technickým ředitelem Ing. Ferklem, Milanem Gazdíkem, Karlem Trpákem a Vladimírem Salzmanem, projednávány technické otázky týkající se skrytých titulků.

• Raimund Koplík – pokračování spolupráce s vývojáři na ZČU v Plzni.