Činnost za rok 2006

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2006

Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová
Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík

Členové:

Eva Houdková-Tesárková
Jana Jašová
Eliška Pátková
Ivo Herzán
Veronika Toráčová

CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem.

Eva Houdková-Tesárková, Mgr. Věra Strnadová, Jana Jašová, Eliška Pátková a nahodile i někteří jiní (mimo Komisi).

Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová)

 • konzultace
 • poradenský servis
 • oprava chybných titulků (staré vysílací soubory)

Spolupráce s televizními společnostmi

Česká televize – spolupráce v oblasti kvality ST

Monitorována kvalita ST. V ČT stále kvalita nevyrovnaná. z Ostravského studia dlouhodobě titulky s gramatickými chybami vyměněni 2 titulkáři, 1 nová nevyhovovala a byla nahrazena, kvalita zatím ale stále kolísavá u těch nových – už nejsou gramatické chyby, ale zato velké množství překlepů, neznalost pravidel typografie.

TV NOVA vychází nám vstříc, titulkuje vysoko nad rámec povinných 15 %.

PRIMA TV zatím žádná ochota ke spolupráci ze strany TV Prima.

Vyhodnocení kvality za minulý rok:

V anketě „Nejlepší titulkáři na ČT“ v roce 2005

Dramatická tvorba: Václav Píbl (Okouzlení, Sex ve městě…),
Dokumenty: Tomáš Jančařík
Zpravodajství: Vladimír Salzman

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE

Mgr. Věra Strnadová a R. Koplík vypracovali analýzu vysílání ST za 2005 – 2006 TV NOVA a TV PRIMA (vysílání o víkendech, vysílání o svátcích, o prázdninách, v jednotlivé dny v týdnu, v jednotlivé denní doby).

Návštěva v TV NOVA (Mgr. Věra Strnadová, R. Koplík), odsouhlasení výsledků analýzy, jednání o další spolupráci.

14. 2. 2006 Jednání s předsedou Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny, Ing. Jaromíra Talířem (Mgr. Věra Strnadová, R. Koplík, M. Kronusová, V. Toráčová). Jednání o ST v TV, o ST v digitálním vysílání, o DVD, o připravované novele mediálního zákona.

20. 2. 2006 Jednání s předsedou RRTV Ing. Václavem Žákem (Mgr. Věra Strnadová, RNDr. R. Koplík, M.Kronusová, V. Toráčová, Mgr. R. Mázerová) – seznámení s výsledky analýzy za rok 2005, licenční podmínky u digitálního vysílání – aby podmínkou byla i připravenost vysílat ST.

21. 2. 2006 Návštěva v Senátu (Mgr. Věra Strnadová, RNDr. R. Koplík, M. Kronusová, V. Toráčová). Jednání o novele mediálního zákona.V dalším týdnu následovaly ještě dvě další návštěvy v Senátu ve stejné sestavě. Jednání o novele mediálního zákona a o audiovizuálním zákoně. Týkalo se povinného titulkování českých DVD.

(Návrh na povinné titulkování DVD v Senátu přednesla senátorka Liana Janáčková. Senát schválil podání návrhu povinného titulkování DVD z celé české produkce od začátku následujícího roku.)

Dopisová akce: Před hlasováním v PSP byl nakopírován adresář z webu (J. Jašová) a Mgr. Věra Strnadová sestavila dopis, který každému poslanci individuálně zaslala e-mailem. Na reakce poslanců V. Strnadová zasílala odpovědi. Návrh na povinné titulkování DVD opět přednesla Liana Janáčková.
Následně byl návrh poslanci PSP přijat – proti nehlasoval nikdo.)

Po dohodě se senátorkou D. Filipiovou Mgr. Věra Strnadová aktualizovala pozměňovací návrh na změny v mediálním zákoně, a ten je nyní připraven na Ministerstvu kultury – měl by být podán jako vládní návrh novely mediálního zákona.

SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ST

(RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová)

Podrobný přehled vysílání skrytých titulků na ČT 1 a ČT 2 v době od 1. 1 .2005 do 31. 1 .2005
Podrobný přehled vysílání skrytých titulků na TV NOVA v době od 1 .1. 2005 do 31. 1. 2005
Podrobný přehled vysílání skrytých titulků na tv PRIMA v době od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005

(Přehledy jsou vypracovány pouze pro vnitřní potřebu Komise pro ST)

Monitoring plnění povinného podílu titulkovaných pořadů u obou komerčních televizí (TV Nova a TV Prima)

 • Za rok z hlediska počtu a z hlediska času – rozdíly!
 • Za jednotlivé měsíce
 • Dny – průměrný podíl z pořadů se ST v jednotlivých dnech
 • Časová pásma – podíl pořadů se ST v průběhu dne (rozděleno do 8 časových pásem)
 • Svátky – podíl pořadů se ST ve dnech svátků
 • Nové titulky – Podíl nově titulkovaných pořadů z celkového objemu vysílaných pořadů se ST
 • Zpřístupnění vlastní dramatické tvorby divákům se sluchovým postižením.

DALŠÍ INFORMACE

4. 12. 2006 byl na webové stránce ASNEP umístěn elektronický formulář pro návštěvníky stránek, kde mohli napsat své názory, stížnosti, pochvaly či dotazy na skryté titulky.
Formulář vymyslela a naprogramovala Jana Jašová: http://www.asnep.cz/EKST/formular_ekst.html

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V prosinci 2006 vyšla brožurka o výzkumu na Slovensku v roce 2006.

Strnadová, V. – Koplík, R. (2006): Prieskum sledovania skrytých titulkov na Slovensku. Bratislava: SZSP.
Brožurku vytiskla slovenská Effeta.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 • Na žádost SZSP pracovali Mgr. Věra Strnadová a RNDr. R. Koplík od léta na průzkumu sledování ST na Slovensku. (Dotazníky naprogramoval Ladislav Kratochvíl, distribuovala Mária Benková, zpět došlo 1219 vyplněných dotazníků, po vyčištění databáze a po dohodě metodiky s Doc. Dr. Tarcsiovou V. Strnadová a R. Koplík provedli analýzu 1104 dotazníků).
 • 15. 9. 2006 Mgr. Věra Strnadová a R, Koplík přednesli hlavní příspěvek na semináři v Žilině o výsledcích průzkumu sledování ST na Slovensku.
 • Téhož dne se V. Strnadová a R. Koplík setkali s představitelem Slovenské televize Ing. Jar. Kernerem.
 • 22. 11. 2006 Proběhlo jednání ve Slovenské televizi ohledně skrytých titulků na Slovensku (M.Benková, A. Bartalová, Mgr. Věra Strnadová, R. Koplík, M. Šauša).
 • Mgr. Věra Strnadová a V. Koplík poskytují konzultace kromě českých titulkářů i 3 začínajícím titulkářům na Slovensku.