Činnost za rok 2007

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2007

Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová
Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík

Členové:

Eva Houdková – Tesárková (do poloviny roku 2007)
Ivo Herzán
Veronika Toráčová

CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem.

Eva Houdková-Tesárková (do poloviny roku 2007), Mgr. Věra Strnadová, mimo komisi pomáhá paní Jašová a nahodile i někteří jiní.

Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová)

  • konzultace
  • poradenský servis
  • oprava chybných titulků (staré vysílací soubory)
  • supervize u začínajících titulkářů

Spolupráce s televizními společnostmi

Česká televize – spolupráce v oblasti kvality ST, jak s oddělením pro skryté titulky, tak i se samotnými produkcemi.

TV NOVA, v důsledku výměny vedení snížila počet % ST, stále však ještě mírně překračuje povinné procento.

PRIMA TV mírně zvýšila počet titulkovaných pořadů, i o víkendech a ve večerních hodinách.

TV Barrandov – dohoda o budoucí spolupráci.

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE

5. dubna 2007 proběhlo jednání o zvýšení povinného procenta titulkování u komerčních televizí z 15 % na 25 % a o dalších úpravách mediálního zákona.
Jednání se uskutečnilo na právním oddělení Ministerstva kultury, KST zastupovaly Mgr. Věra Strnadová a V. Toráčová, tlumočili J. Mareš a Mgr. M. Horáková.

23. dubna 2007 (Raimund Koplík) navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni – poskytnutí dokumentace k vývoji programu pro výrobu skrytých titulků a poznámek z analýzy problému.

23. května 2007 byl přednesen příspěvek „SKRYTÉ TITULKY V ČESKÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH MÉDIÍCH“ – prezentace o skrytých titulcích na konferenci „Aktivně bez bariér“.

7.6.2007 Korespondence – možnost nahrávání skrytých titulků u přístrojů Philips (top set boxy).

26. 6. 2007 Pracovní návštěva v Západočeské univerzitě v Plzni (RNDr. Koplík, Mgr. Strnadová). = > odkaz: Fotografie z návštěvy

5. 12. 2007 Rozhovor v rozhlase o skrytých titulcích v rámci témata „Právo na informace“.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2007 byla spoluautory Mgr. Věrou Strnadovou a RNDr. Raimundem Koplíkem vytvořena první publikace u nás na téma metodiky tvorby skrytých titulků – „Problematika tvorby skrytých titulků u předtočených pořadů“ a díky ČKTZJ vyšla knižně pro tlumočníky a další zájemce, kteří se tvorbě skrytých titulků budou chtít věnovat. Publikace má přes 200 stran.

Spolupráce s redaktorem Janem Kálalem na rozsáhlém článku o problematice skrytých titulků na http://www.digizone.cz „SKRYTÉ TITULKY NA PRAHU DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ ÉRY“, ze dne 25. října 2007.

DALŠÍ INFORMACE

Od 1.1.2007 již začal platit zákon o povinném opatřování všech DVD české výroby českými skrytými titulky. (Výsledek iniciativy a jednání KST v r. 2006).

Ve spolupráci s ČT byla odsouhlasena pravidla tvorby skrytých titulků. (V ČT byl vydán vnitřní předpis o tvorbě ST.)

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

  • Navázána úzká spolupráce s Altop Service na Slovensku.
  • Spolupráce se Slovenskou komisí pro ST při analýze zákona Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii – který byl novelizován.
  • Analýza kvality z ukázek slovenských titulků – spolupráce se slovenskou komisí pro ST.
  • Poskytování konzultací titulkářům ze STV na Slovensku.
  • Výměna informací o ST (Itálie, Slovensko, Rakousko, Nizozemí).
  • Poskytnuty informace o situaci u nás v oblasti ST pro EFHOH (v angličtině).