Činnost za rok 2009

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2009

Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová
Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík

Členové:

Ing. Martin Novák
Martina Kronusová
Veronika Toráčová

CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem.

 • Dohoda s ČT o užší spolupráci na kontrole kvality ST.
 • Monitoring provádí Mgr. Věra Strnadová, nahodile i někteří diváci.
 • Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová).
 • Probíhají konzultace, poradenský servis, aktivace titulkovacího software, technická podpora, pomoc při úpravách dialogových listů pro účely tvorby skrytých titulků, oprava chybných titulků (staré vysílací soubory), supervize u začínajících titulkářů.

Spolupráce s televizními společnostmi

ČESKÁ TELEVIZE – spolupráce v oblasti kvality ST, jak s oddělením pro skryté titulky, tak i se samotnými produkcemi.

TV NOVA – bohužel snížila podíl % ST, oproti minulým letům.

PRIMA TV – mírně zvýšila počet titulkovaných pořadů, i o víkendech a ve večerních hodinách, ale převažují reprízované titulky.

TV Barrandov – plní povinné % pořadů.

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE

LEDEN 2009

 • Navázání spolupráce s Oddělením analýzy RRTV, zaslání materiálů, porovnání metodologie měření plnění zákonného % titulkování.
 • Připomínky ASNEP k dokumentu Ministerstva kultury o Transpozici Evropských směrnic.
 • CET 21 korespondence – označování pořadů se ST.

ÚNOR 2009

 • Analýza plnění povinného podílu titulkovaných pořadů za rok 2008 na ČT1, ČT2, TV Nova a TV Prima, výpočty, tabulky, grafy. (RNDr. Raimund Koplík).
 • Navázání spolupráce s Oddělením analýzy RRTV, zaslání materiálů. (Mgr. V. Strnadová).
 • Spolupráce s Ekonomické expertizy, investiční poradenství (EEIP) na vypracování podkladů pro Ministerstvo kultury.

BŘEZEN 2009

 • Prezentace na konferenci INSPO o skrytých titulcích (Mgr. V. Strnadová).
 • Vypracování připomínek k zákonu o Audiovizuálních mediálních službách a zaslání na Ministerstvo kultury (Mgr. V. Strnadová). Požadavek na upřesnění definic, určení metody měření povinného procenta, určení rozhodného období, za které bude povinné procento měřeno, oddělení českého znakového jazyka od skrytých titulků a stanovení povinného % pořadů v ČZJ nebo do ČZJ tlumočených, oddělení OT, zvýšení podílu titulkovaných pořadů v komerčních televizích, úprava terminologie atd.
 • Připomínka do ČT ke grafickému řešení při vysílání automatického převodu řeči do titulků při záznamu z Parlamentu. Žádost o odstranění „běžícího řádku“, případně zavedení jiného způsobu zobrazování titulků. (RNDr. Raimund Koplík).

DUBEN 2009

 • Připomínkování návrhu textu o způsobu tvorby ST v České televizi. (za ASNEP Mgr. V. Strnadová, RNDr. R. Koplík).
 • 8. 4. Jednání se zástupci České televize – projednání současného právního stavu a návrhy na změny v připomínkách pro Ministerstvo kultury. Ze strany KST opětovně vznesen požadavek zpřístupnění internetové vysílání pořadů, které televize poskytují široké veřejnosti, osobám s postižením sluchu, a to prostřednictvím titulků, zejména těch, které již byly vyrobeny a využity v televizním vysílání.

KVĚTEN 2009

 • Zahájení výroby nového software pro vyhodnocování dat (RNDr. R. Koplík).

LISTOPAD 2009

 • Podnět k prošetření plnění TV Prima. 22. 11. 2009 u 3 pořadů v TV Prima byly avizovány skryté titulky, ale u 2 pořadů odvysílány nebyly. V ten den nesplněno 15 %. Adresováno na Kancelář veřejného ochránce práv, kopie RRTV a Ministerstvo kultury.

PROSINEC 2009

 • Korespondence s VOP posouzení mediálního zákona z hlediska zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení, zda restriktivním výkladem § 32 odst. 2 zákona o vysílání nedochází k diskriminaci sluchově postižených diváků.
 • Výroba testovacích materiálů pro STV1 a STV2

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Gong 5-6 Skryté titulky pod lupou I.
Gong 7-8 Skryté titulky pod lupou II.
Gong 9-10 Skryté titulky pod lupou III.
Gong 11-12 Skryté titulky pod lupou IV.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 • Konzultace s pracovníky titulkovací firmy AltopService na Slovensku
 • Technická podpora slovenským titulkářům (AltopService) přes internet
 • Testovací soubory pro STV1 a STV2