Činnost za rok 2010

Vydáno 27. 2. 2012

KST  – Komise pro skryté titulky

Zpráva o činnosti komise v roce 2010

 

V roce 2010 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.

 

Místopředseda:

RNDr. Raimund Koplík

 

Dalšími členy byli:

Ing. Martin Novák

Martina Kronusová

 

  • Skryté titulky – individuální práce s tvůrci skrytých titulků.

 

  • Namátkový monitoring kvality vysílaných skrytých titulků.

 

  • Spolupráce s Českou televizí – upozorňování na nekvalitní skryté titulky.
    Dne 18. 3. 2010 osobní schůzka s ředitelkou programu a s vedoucím odd. skrytých titulků v ČT.

 

  • Během roku 2010 publikování o problematice skrytých titulků v časopise Gong.