Činnost za rok 2011

Vydáno 25. 6. 2012

Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2011

 

KST – Komise pro skryté titulky při ASNEP

V roce 2011 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.

 

Místopředseda: 

RNDr. Raimund Koplík

 

Dalšími členy byli:

Ing. Martin Novák, Martina Kronusová

 

Činnost:

 

 • Skryté titulky – individuální práce s tvůrci skrytých titulků.

 

 • Namátkový monitoring kvality vysílaných skrytých titulků.

 

 • Komunikace s Evropskou expertní skupinou pro skryté titulky. Zhotovení a rozesílání dotazníků do evropských zemí, jejich vyhodnocení.

 

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – jednání o specifikaci televizních přijímačů pro titulkování.

 

 • Ministerstvo kultury – mediální zákon. Řešení připomínek k zákonu o kinematografii.

 

 • Vytvoření zprávy pro Evropskou Federaci nedoslýchavých.

 

 • Seminář EFHOH ve Vídni – Prezentace o titulkování v ČR.

 

 • Academia Film Olomouc – přednáška o skrytých titulcích.

 

 • Spolupráce s TV Barrandov – příprava na titulkování. Supervize skrytých titulků. Kontrola kvality.

 

 • FFUK v Praze – přednáška o skrytých titulcích.

 

 • Setkání se zástupci Sdružení spotřebitelů.