Členové EKOTN a pověření komise

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 20. 7. 2012

Příloha: video ve znakovém jazyce

Složení komise od 5. 4. 2012

EKOTN má nový e-mail. Vaše dotazy, náměty nebo připomínky komise ráda zodpoví na e-mailu:  ekotn@volny.cz

Předsedkyně:

Bc. Zuzana Hájková

Členové:

Monika Boháčková
Mgr. Roman Vránek
Mgr. Petr Vysuček  – kontakt:  E-mail: ekotn@volny.cz
Bc. Tim Curry od 1. 12. 2012

Složení komise za období: 1. 11. 2007 – 4. 4. 2012

Předsedkyně:
Mgr. Naďa Dingová

Členové:
Monika Boháčková
Mgr. Radka Nováková – odstoupila v lednu 2012, zastoupena Reginou Polákovou
Veronika Toráčová – odstoupila začátkem roku 2010, zastoupena Mgr. Romanem Vránkem
Mgr. Petr Vysuček

Komise je poradním orgánem ASNEP v oblasti tlumočení pro neslyšící a hluchoslepé osoby

Řeší úkoly:

  • vzešlé ze zasedání ASNEP

  • zadané koordinátorem projektu Tlumočnické služby pro neslyšící

  • zajišťuje osvětu o tlumočení pro neslyšící a zvyšuje kvalitu tlumočení v celospolečenském měřítku (legislativa, ČT, státní správa, soukromý sektor)

  • řeší individuální podněty získané od osob se sluchovým postižením, od tlumočníků pro neslyšící nebo osob z oblasti sluchově postižených

  • mapuje a vyhodnocuje situaci tlumočníků v ČR

  • zastupuje ASNEP na veřejnosti v oblastech souvisejících s různými typy tlumočení pro neslyšící

YouTube Preview Image

Překlad obsahu videa:

Dobrý den, jmenuji se Zuzana Hájková.

Dnes bych vám chtěla něco říct o EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící. Někteří z vás ji už znají. Tato komise spadá pod ASNEP. ASNEP sdružuje různé organizace a také má několik komisí. Jsou to: Komise pro skryté titulky, Legislativní komise a také Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící, ve které působím já a moji kolegové.

Ráda bych vám představila členy této Komise, protože se v dubnu konaly volby.
O těchto volbách jste se mohli dozvědět od Petra Vysučka, který pravidelně překládá zápisy ze schůzí Asnep do znakového jazyka.

Pokud vás zajímá, čím se přesně EKOTN zabývá, můžete si to přečíst na webových stránkách, protože mým cílem dnes není vysvětlovat fungování EKOTN samotné. Informace na webových stránkách jsou zatím pouze v psané podobě, ale už se připravuje také překlad všech textů do českého znakového jazyka, včetně kompletních informací o EKOTN.

Nyní vám představím jednotlivé členy komise. Předsedkyní EKOTN jsem já, Zuzana Hájková. Dalšími členy jsou Petr Vysuček a 2 slyšící tlumočníci – Monika Boháčková a Roman Vránek. My 4 tedy tvoříme komisi EKOTN.

Ještě bych se s vámi chtěla podělit o jednu novinku, a to že náš tým EKOTN si založil vlastní e-mailovou schránku. E-mailová adresa je tato: ekotn@volny.cz – vidíte ji níže.

Prostřednictvím této adresy se můžete obrátit přímo na nás, když budete mít problém s čímkoliv, co se týká tlumočení. Můžete ji využít, pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebudete vědět, jak to řešit, nebo budete chtít podat stížnost, ale třeba i vyjádřit pochvalu, že jste byli s něčím opravdu spokojeni. To vše nám můžete posílat na tuto adresu. Samozřejmě nám můžete zasílat videa ve znakovém jazyce přes You Tube či jiný server, nebo texty v psané podobě. Už se na to moc těšíme.

Přeji vám hezké léto. Na shledanou.