Členové komise pro skryté titulky

předsedkyně:

Mgr. Věra Strnadová – kontaktní e-mail:

místopředseda:

RNDr. Raimund Koplík

členové:

Ing. Martin Novák
Martina Kronusová
Veronika Toráčová

Pověření komise pro skryté titulky

 • sledováním míry plnění zákonné povinnosti televizních stanic opatřovat pořady skrytými titulky
 • vést unikátní statistiku skrytých titulků
 • monitorováním kvality skrytých titulků
 • pomáhat aktivně odstraňovat chyby ve skrytých titulcích ve spolupráci s autory skrytých titulků
 • autorům skrytých titulků poskytovat individuální konzultace
 • podílet se na tvorbě metodiky výroby skrytých titulků
 • publikovat články týkající se skrytých titulků
 • v oblasti skrytých titulků spolupracovat na legislativě s ČT, státní správou na všech úrovních, i se soukromým sektorem
 • spolupracovat s vedením televizních stanic v oblasti skrytých titulků
 • podílet se na metodice tvorby skrytých titulků pro začínající autory ST
 • spolupracovat se zahraničními organizacemi věnujícími se problematice skrytých titulků (výzkumy, statistiky, výměna zkušeností atd.)