Dr. Alexandr Zvonek byl jmenován novým členem VVOZP

Vydáno 23. 6. 2019

Zpráva o jmenování nového člena výboru VVOZP

Dr. Alexandr Zvonek
 

10. června 2019 byl jmenován novým členem Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením sluchově postižený dr. Alexandr Zvonek. Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením byl založen v roce 1991 a je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Cílem Výboru, na jehož činnosti se podílejí samotní zástupci se zdravotním postižením, je napomáhat vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti. Výboru předsedá vždy předseda vlády České republiky. V minulosti, od založení v roce 1991, byl místopředsedou Výboru doc. Jaroslav Hrubý. 

 

Dopis o jmenování ke stažení:
http://www.asnep.cz/wp-content/uploads/2019/06/2019-Zvonek-VVOZP.pdf

 

O jednání VVOZP ke stažení:
http://www.asnep.cz/wp-content/uploads/2019/06/19-06-2019_Jednani-VVOZP.pdf