Průběžná práce (trvale)

 •  Namátkový monitoring kvality vysílaných titulků (Věra Strnadová)
 •  Technická podpora při používání titulkovacího software (Raimund Koplík)
 •  Pomoc při úpravách skrytých titulků – ČT, TV Barrandov (Věra Strnadová)
 •  Individuální práce s titulkáři (Věra Strnadová)

o zaučování a supervize nových titulkářů

o konzultace

o poradenský servis

o oprava chybných titulků

 

Někteří titulkáři posílají e-mailem ke konzultaci hotové vysílací soubory se ST, ty jsou speciálním programem v PC prohlédnuty, zkontrolovány a s připomínkami posílány titulkářům zpět, takže ti mají přesnou zpětnou vazbu.

 

Průběžně je poskytována konkrétní pomoc při odstraňování chyb ve skrytých titulcích také u již odvysílaných pořadů ve spolupráci s autory skrytých titulků.

 

Spolupráce s televizními společnostmi

 • Česká televize – stálý kontakt, spolupráce v oblasti namátkové kontroly kvality ST
 •  Letos navázána oficiální spolupráce i s ČT Televizní studio Brno
 •  TV Barrandov – stálá spolupráce v oblasti namátkové kontroly kvality ST
 •  TV NOVA – 2. 4. v dubnu zahájeno jednání o ST

 

Další průběžná spolupráce

 •  RRTV – pravidelná výměna informací z oblasti ST

 

Mimořádné akce:

 •  leden: Konference „Skryté titulky z pohledu legislativy“
 •  únor – březen: aktualizace požadovaných změn ve vysílacím zákoně
 •  duben: Anketa preference pořadů v TV Nova (elektronický dotazník, ukončeno poslední týden v květnu, došlo celkem 685 odpovědí – budou zpracovány).
 •  květen: Přednáška na FFUK (obor překladatelství) rozdíly mezi překladovými a skrytými titulky s úpravou pro osoby se sluchovým postižením.