Kontakty komisí

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

E-mail:

Michaela Wu  

 

KST – Komise pro skryté titulky

E-mail:

Mgr. Věra Strnadová

 

EKOV – Expertní komise pro otázky vzdělávání

E-mail:

PhDr. Anna Cíchová Hronová

 

LK – Legislativní komise

E-mail:

Šárka Prokopiusová  

 

EKSP – Expertní komise pro sociální práce

E-mail:

Mgr. Martina Macurová