1. Jednání s MPSV o statutu tlumočníka v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání – vytvoření karty povolání Tlumočník českého znakového jazyka.

2. Připomínky k druhologii sociálních služeb ve vztahu k tlumočení. Proběhlo několik jednání (11. 3., 17. 4., další). Jednání budou ještě pokračovat.

3. Připomínkování úpravy zákona o pedagogických pracovnících, kde by byla ošetřena pozice tlumočníka českého znakového jazyka.

4. Karta opatření „tlumočník českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením“. Spolupráce s Univerzitou Palackého na projektu „Podpora inkluzívního vzdělávání“.

5. Jednání o vytvoření Monitorovacího mechanismu v rámci pracovní skupiny MM. Jednání proběhla ve dnech 22. 4., 15. 5., 22. 5.

6. Připomínkování normativní instrukce č. 19/2013 část A, která je používána pro posuzování nároku na příspěvek na péči. Zohlednění specifika osob se sluchovým postižením. Proběhla schůzka 22. 4. a připomínkování instrukce pro šetření sociálních pracovníků.

7. Připomínky ke změně vyhlášky 388/2011 Sb. týkající se podoby průkazů ZP, ZTP a ZTP/P. ASNEP žádala zohlednění osob s kombinovaným sluchovým a tělesným postižením. Jednání na MPSV proběhla 22. 4. a 22. 5.

8. Podrobný výpis legislativních změn, které je potřeba zakotvit ve vysílacím zákoně, včetně odůvodnění. Projednáno na zasedání ASNEP, odsouhlaseno.

9. Jednání se členy podvýboru kultury PSP a se zástupci MKČR o změnách ve vysílacím zákoně. Schůzka proběhla 8. 4. v PSP. Poslanci byli seznámeni se změnami a přislíbili v této věci pomoc.

Průběžně: Monitorování legislativních změn, distribuce tematicky zaměřených legislativních novinek mezi členy ASNEP.