Předsedkyně:

Mgr. Věra Strnadová

Kontaktní e-mail:  vera.strnadova@seznam.cz

Zástupce předsedkyně:

Mgr. Šárka Prokopiusová

LK – Legislativní komise při ASNEP je pověřena:

Monitoringem a připomínkováním zákonů, které se přímo nebo okrajově vztahují k problematice osob se sluchovým postižením.