Nabídka práce na pozici tlumočník českého znakového jazyka pro Zprávy v TV

Přílohy: dokument • Vydáno 13. 3. 2017

Zprávy v českém znakovém jazyce hledá tlumočníka znakového jazyka

NÁPLŇ PRÁCE:

. zprostředkovává komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími spolupracovníky Zpráv; je mostem jejich komunikace
. je k dispozici neslyšícímu editorovi, slyšícím kolegům a neslyšícím moderátorům po celou dobu příprav Zpráv podle aktuálních potřeb (např. překlad a ujasnění významu českého psaného textu, korektura textu apod.)
. je k dispozici pro tlumočení souvisejících jednání a porad pro neslyšící editory popř. další spolupracovníky Zpráv.

 
PRACOVNÍ DOBA:

. pondělí – neděle, od 13:30 do 17:00 hodin (jde o prácí v týmu, pět tlumočníků si rozdělí směny na měsíc, střídání na základě předchozí dohody)

 
POŽADAVKY NA POZICI:

. velmi dobrá produkce a porozumění v českém znakovém jazyce
. schopnost práce s publicistickými texty v českém jazyce
. schopnost pohotově a přesně překládat texty z češtiny do českého znakového jazyka
. dodržování Etického kodexu tlumočníka a doplňujících předpisů
. spolehlivost v plnění svých povinností
. smysl pro týmovou práci
. ochota systematicky se vzdělávat
. zájem o aktuální dění ve společnosti
. časová flexibilita – schopnost zastoupit kolegy v případě nutnosti
. minimálně středoškolské vzdělání
 

NÁSTUP: od dubna 2017 (jeden člen týmu, jeden zástup za mateřskou dovolenou)

 
LOKALITA: Česká televize, Praha 4 – Kavčí hory

 

KONKURZ: 2. dubna 2017 (po termínu zaslání přihlášek vám upřesníme čas a místo konkurzu)

Pokud máte o pozici tlumočníka ČZJ zájem a splňujete výše popsané požadavky, přihlaste se nejpozději do 24. 3. 2017 na emailové adrese.

 

Konkurz bude dvoukolový:

1. kolo: posouzení projevu v českém znakovém jazyce (na základě připraveného pracovního překladu několika zpráv). Přesné zadání požadavku bude zasláno po zaslání přihlášek.

 2. kolo: příprava a překlad českých textů do ČZJ pro moderátory Zpráv v českém znakovém jazyce ve studiu České televize. Dalším úkolem je zpracování textu pro editora.

 

Ke stažení: konkurz-tlumocnik

Přílohy

Inzerát - nabídka práce
Název: konkurz-tlumocnik (437 clicks)
Titulek: Inzerát - nabídka práce
Filename: konkurz-tlumocnik.pdf
Velikost: 142 KB