O filmovém festivalu JEDEN SVĚT PRO NESLYŠÍCÍ

Vydáno 7. 1. 2019

Informace o filmovém festivalu Jeden svět v Praze.

Dobrý den,
 
 
blíží se konec roku, a mou milou povinností je připomenout se vám s nadcházejícím ročníkem filmového festivalu Jeden svět. V Praze se v roce 2019 uskuteční ve dnech 6. – 17. března a bude opět přístupný i pro diváky s postižením. Po březnovém pražském zahájení pokračuje Jeden svět jako obvykle do regionů; jeho filmy promítne na jaře hned 36 českých a moravských měst!
 
 
Náš festival patří k největším dokumentárním festivalům s lidskoprávní tématikou na světě, neopomíjí tudíž ani práva lidí s postižením. Mezi jedno z nich patří též právo na přístup ke kultuře, a i proto už třetím rokem usilujeme o to, aby byly naše filmové projekce a další doprovodné akce přístupné co nejširšímu spektru diváků. V roce 2019 navážeme na úspěšnou praxi dokumentů s audiokomentářem pro nevidomé a se speciálními titulky pro neslyšící. Podruhé nabídneme i relaxované projekce určené především divákům s mentálním postižením, autismem či epilepsií. Dlouhodobě mapujeme i bezbariérovost pro diváky na vozíku či s jiným omezením pohybu, na něž se snažíme myslet v rámci co možná nejširšího zpřístupňování prostor během festivalu. Na snadnou přístupnost, tentokrát tu informační, dbáme i s ohledem na festivalový web, který bude spuštěn v lednu příštího roku.
 
 
Hlavním tématem Jednoho světa 2019 bude „bezpečná blízkost“, která se dotýká aktuálních otázek společenské polarizace a klade si za cíl prozkoumat různé podoby osobní i skupinové identity v současném světě. Identita lidí s postižením se v programu festivalu pochopitelně objeví také. 
 
 
Chtěla bych vás požádat o sdílení těchto informací s vašimi klienty či členy vaší komunity a také o sledování našich komunikačních kanálů. Podívejte se na facebookovou stránku Jednoho světa pro Neslyšící, která informuje o festivalu ve znakovém jazyce. Praktické informace pak budou dostupné na webových stránkách festivalu – www.jedensvet.cz.
 
V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit.
 
 
Těším se na společné filmové zážitky v roce 2019!
 
 
Srdečně zdraví
Marie Mašláňová 
(koordinátorka Jeden svět pro neslyšící)