Odkazy

ČESKÁ REPUBLIKA

Organizace neslyšících

Česká unie neslyšících www.cun.cz
Český klub nedoslýchavých „HELP“ http://www.audiohelp.cz/
Českomoravská jednota neslyšících, o. s. www.cmjn.cz
Evropské centrum pantomimy neslyšících, o. s. www.ecpn.cz
Federace rodičů a přátel sluchově postižených www.frpsp.cz
Klub přátel červenobílé hole www.klubpratel.wz.cz
LORM – Společnost pro hluchoslepé, o. s. www.lorm.cz
PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s. www.pevnost.com
Pevnost – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. www.inpsv.com/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR www.snncr.cz
Brněnské centrum českého znakového jazyka – Trojrozměr Brněnské centrum českého znakového jazyka – Trojrozměr

Další poskytovatelé tlumočnických služeb

ASNEP – CZTN www.cztn.cz
Česká unie neslyšících www.cun.cz
Českomoravská jednota neslyšících, o. s. www.cmjn.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR www.snncr.cz

Tlumočnické organizace

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s. www.cktzj.com

Další důležité odkazy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí www.val-mez.cz
Projekt eScribe – on-line centrum přepisu neslyšícím www.eScribe.cz
Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP) pro osoby se sluchovým postižením www.eprepis.cz; //prepis.cun.cz/
Česká komora tlumočníků znakového jazyka spouští nové stránky určené především dětem //weblik.cktzj.com/
Awi Film, o.s. www.awifilm.com
Časopis GONG www.gong.cz
Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK //ucjtk.ff.cuni.cz/cnes
RUCE.CZ www.ruce.cz
JAZYKOVÉ CENTRUM – ULITA www.jazykove-centrum-ulita.cz
HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené www.helppes.cz
Česká televize neslyšícím dětem ke Dni dětí – POHÁDKY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Česká televize neslyšícím dětem ke Dni dětí – POHÁDKY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI
Středisko Teiresiás MU Brno Středisko Teiresiás MU Brno
Web TROJROZMĚR Web TROJROZMĚR
Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži
Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o. s. (CMVD) Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o. s. (CMVD)
Myslím Myslím
Projekt EQUAL Projekt EQUAL
Zavři uši o. s. Zavři uši o. s.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí www.val-mez.cz

Stránky: 1 2