OPPA – Nový projekt – Lepší řízení, lepší služby – zprávy ze SNN ČR

Vydáno 6. 9. 2013

Projekt Lepší řízení, lepší služby je zaměřen na rozvoj a stabilizaci organizací, které poskytují sociální služby a další aktivity osobám se sluchovým postižením. Obsahem projektu je realizace systémového vzdělávání pracovníků a rozvoj klíčových dovedností zejména v oblasti managementu a řízení NNO, optimálního nakládání s pracovním časem, komunikace s klienty či rozvoj kvality a nastavování nových standardů sociálních služeb.

 

 

Na realizaci projektu spolupracuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR s dalšími 6 partnery:

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.
Česká unie neslyšících
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
APPN, o. s.

Projekt si klade za cíl výrazně přispět ke stabilizaci neziskových organizací a zkvalitnění sociálních služeb a podpory určené sluchově postiženým. Vzdělávací kurzy pracovníků NNO respektují specifické požadavky pro cílovou skupinu jak v obsahu, tak i formě. Pro realizovaná školení budou zajištěny překlady do znakového jazyka či simultánní přepis, přičemž mnoho pracovníků zapojených organizací jsou sami osobami se sluchovým postižením.

Realizátorem projektu, který bude probíhat po dobu osmnácti měsíců, je Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita a z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Zdroj:  http://www.snncr.cz/Novy-projekt-Lepsi-rizeni-lepsi-sluzby.html

Přílohy

loga-OPPA
Název: loga-OPPA (2265 clicks)
Titulek:
Filename: loga-oppa.png
Velikost: 12 KB