Orvis Cup 2006

Vydáno 13. 3. 2012

Ve dnech 14. – 15. 10. 2006 se v Praze na Střeleckém ostrově (mezi Mánesem a Novotného lávkou na řece Vltavě) uskutečnila rybářská soutěž Orvis Cup 2006 ( http://www.orviscup.cz). Naše asociace byla oslovena pořadateli, aby v prostorách Žlutých lázní, ale i na Střeleckém ostrově, kde se akce konala prezentovala sbírku Ruce Vzhůru a rovněž z časti zajistila program pro neslyšící. Soutěže se také zúčastnil neslyšící rybář Zdeněk Kalíšek z Českých Budějovic, který skvěle reprezentoval neslyšící mezi dalšími 121 slyšícími účastníky.

Soutěž byla slavnostně zahájena 13. 10. v O2 Žlutých lázních, kde se závodníci zapsali a byli rozlosováni do dvojic. Tlumočení pro našeho neslyšícího rybáře bylo samozřejmě zajištěno po celou soutěž. O víkendu rybáři závodili o největší a nejpočetnější úlovky. Na souši mezi tím probíhaly doprovodné akce. ASNEP za pomoci několika dobrovolníků roznášel letáky ke sbírce a zajišťoval dětský koutek. V neděli byla soutěž uzavřena a byly rozdány ceny výhercům. Náš Zdeněk Kalíšek se umístil na pěkném 76 místě. Po vyhlášení výsledků vystoupila Tichá hudba s několika písněmi. Děvčata sklidila opravu velký úspěch. Na závěr bychom rádi velmi poděkovali pořadatelům i všem účastníkům za vřelé přijetí a zájem. Díky také patří dobrovolnicím a obětavé tlumočnici. V neposlední řadě i Zdeňku Kalíškovi za skvělou reprezentaci a odvahu.

Martina Kronusová, za realizační tým ASNEP

Fotogalerie z akce

Autor: ASNEP