Partnerský projekt – I BEZ SLUCHU SE DOMLUVIME

Vydáno 31. 1. 2018

Partnerský projekt Centrum pro komunitní práci střední Čechy a Asnep

loga EU a CPKP
 

I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME
 

Projekt, který pracuje na systémových postupech v oblasti sociální práce s klienty se sluchovým postižením. Cílem realizovaného projektu je eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedná se o další problémy, které klienti řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodiným zázemím apod. 

 

Obsahem projektu jsou činnosti, které navazují na zkušenosti Centra pro komunitní práci střední Čechy (dále CpKP) v komunitě, dříve realizovaných partnerských projektů a odbornosti týmu expertů působících v CpKP a spolupráce s partnerem projektu Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. V rámci projektu se pracuje na konkrétním popisu současné sociální práce s lidmi se sluchovým postižením, rozvoji mezioborové spolupráce a zpracování metodik, které podpoří rozvoj sociální práce s touto skupinou klientů, při respektování jejich komunikačních specifik.

 

Nedílnou součástí jsou konzultace s odborníky z řad sluchově postižených, tak sociálních pracovníků (pracovníků v sociálních službách) se zkušeností s prací se sluchovým postižením. Pokud o ně máte zájem, obraťte se na nás.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit platformy odborníků pracujících s lidmi se sluchovým postižením a vytvoření podpůrných odborných metodik pro snížení vyloučení osob se sluchovým postižením, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, která není způsobena pouze danou sluchovou vadou.

Prostřednictvím vytvoření Odborného týmu dojde k zajištění dostupných nástrojů pro kvalitní a efektivní provázání sociální pomoci zaměřených na širokou škálu problémů, se kterými se mohou potýkat a potýkají i sluchově postižení.

 

 
HLAVNÍ CÍLE:
 
Zpracovat metodická doporučení pro realizaci sociální práce s osobami se sluchovým postižením.

 

Zpracovat jasné komunikační postupy pro práci s osobami se sluchovým postižením.
Popsat způsob, jak zajistit místně a časově dostupnou síť sociálních služeb pro zajištění nediskriminačního přístupu k osobám se sluchovým postižením.
Rozvinout spolupráci organizací pracujících s osobami s různým sluchovým postižením.

 
Konkrétní realizované činnosti:
 

  • Mapování potřeb osob s různým sluchovým postižením (dále SP).
  • Podpora setkávání odborníků.
  • Zpracování metodických doporučení – ke komunikaci, realizaci sociální práce a jejímu rozvoji.
  • Doporučení ve vazbě k síti potřebných služeb v ČR.
  • Vzdělávací workshopy a šíření dobré praxe.

 
 
Jednotlivé výstupy jsou postupně zveřejňovány na stránkách:
http://www.cpkp.cz/index.php/stc.

 
 
Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Macurová, garantka odborné části projektu

E-mail: 

Mobil: +420 603 946 501

  

Centrum pro komunitní práci střední Čechy
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
Tel.: 251 560 776
E-mail:
Web:www.cpkp.cz/pobocky-stc
IČO: 712 09 735
BÚ: 190002970/0300
Zapsán ve složce L 66488
vedené u Městského soudu v Praze.

 
 
 Ke stažení v PDF