Pozvánka na konferenci 22. 9. 2017 – „Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů“

Vydáno 4. 9. 2017

Tichý dům neslyšících, z. s. Vás zve na odbornou konferenci do Prahy.

Konference se koná pod záštitou starosty města Kolína Mgr. Víta Rakušana.

KDY: pátek dne 22. 9. 2017
KDE: místo: ČSVTS, Novotného lávka 5, v Praze 1 – učebna č. 219
ČAS: v době od 8.30 do 14 hod.

Tato konference vychází ze záměru pořadatele s osvětovou prací lidí, starající se o osoby se sluchovým postižením v seniorském věku, Je určena zejména pracujícím lidem, například v domovech seniorů, nemající zkušenosti, co vše je důležité pro neslyšícího seniora. Jedná se o ucelenou konferenci svého druhu, zaměřenou na toto téma. Chtěli bychom v budoucnu vybudovat zázemí Tichého domova, které bude přínosem pro obyvatele Kolína. Nejen klienti se sluchovým postižením zde najdou využití speciálních a potřebných služeb, ale místo zde bude pro zájemce o nové pracovní uplatnění.

Na Vaši účast se moc těšíme.

Tichý dům neslyšících, z. s.

Program konference

8:30 – 9:00 Prezence, občerstvení
9:00 – 9:10 Zahájení konference (Mgr. Vít Rakušan, Kamila Spěváková)
9:10 – 9:30 Znakový jazyk neslyšících a kultura starších Neslyšících (Bc. Milan Fritz)
9:30 – 9:50 Současná efektivní komunikace pro seniory se sluchovým postižením (Ing. Martin Novák)
9:50 – 10:10 Volnočasové aktivity versus pasivita u neslyšících seniorů (Mgr. František Šmolík)

10:10 – 10:30 Přestávka

10:30 – 10:50 Zkušenosti pečovatelky u neslyšící seniorky v domově seniorů (Anna Polenská)
10:50 – 11:10 Přímá péče o neslyšící klienty s kombinovanou vadou v domově v Německu (Bc. Jana Lapčáková)
11:10 – 11:30 Senioři se stařeckou nedoslýchavostí (Jaroslav Winter)
11:30 – 12:00 Diskuze, závěr
12:00 – 14:00 Slavnostní oběd pro účastníky konference, rozloučení

Moderátor konference: Bc. Milan Fritz

Tlumočení do českého znakového jazyka zajištěno.
Simultánní přepis zajišťuje Česká unie neslyšících, z. ú.

Registrace probíhá do 12. září 2017.
Konferenční poplatek ve výši 250,- Kč prosím uhraďte na číslo transparentního účtu:
2900525792/2010 variabilní symbol: 22092017. 
Do zprávy prosím pište své jméno. Úhradu prosím proveďte nejpozději do 12. 9. 2017

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu:
Ke stažení soubory s přihláškou a pokud máte problémy s vyplněním přihlášky, pošlete potřebné údaje na e-mail adresu spolku:

Program konference v PDF
Přihláška k vyplnění ve Wordu
Přihláška k vyplnění v Excelu

Více zde: http://www.tdnko.cz/