Pracovníci

Prezidentka ASNEP, z. s.

Pavlína Spilková

 
Pavlína Spilková

Jsem absolventkou gymnázia v Ječné ulici. Mám dvě sluchově postižené děti. Pracovala jsem v organizaci Jablíčko dětem, které organizuji různé akce pro děti. Také jsem působila v bývalém APPN-365 (nyní Tichý svět). Zpočátku jako lektorka českého znakového jazyka, na administrativní práce a později jako vedoucí všech neslyšících zaměstnanců. Měla jsem na zodpovědnost a řídit tým Tichých zpráv, zodpovědnost za lidi v chráněné dílně v kavárně a na různých dalších pozicích, tak aby všechny týmy dobře fungovaly. V Tichém světě jsem byla 2 roky, pak jsem podruhé otěhotněla. Při mateřské dovolené jsem chodila do České televize jako editorka pro pořad Zprávy v českém znakovém jazyce. V České televizi pracuji stále a ještě k tomu pracuji pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.Od března 2017 jsem kandidovala na pozici prezidentky ASNEP, z. s.

  


Viceprezident ASNEP, z. s.

Mgr. Petr Vysuček

 
mgr_petr_vysucek

Je absolvent magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Absolvoval na Pedagogické fakultě University Palackého v Olomouci – obor Speciální pedagogika – Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. V současné době v rámci programu Celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studuje obor Management ve školství.

Od roku 2000 do 2004 působil jako učitel na Speciální základní škole v Praze 5 – Radlicích. Od roku 2003 do 2009 pracoval jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících, kde vyučoval. Spolupodílel se na tvorbě a realizaci mnoha projektů zaměřených na výuku, vytváření výukových materiálů a školení lektorů k českému znakovému jazyku. Je autorem několika publikací týkajících se znakového jazyka.

Od roku 2002 do 2013 byl členem EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící při ASNEP, a krátce byl také členem EKOV – Expertní komise pro otázky vzdělávání, po zvolení prezidentem ASNEP z komisí odstoupil. Z funkce prezidenta odstoupil v březnu 2017, od dubna 2017 je ve funkci Viceprezident.

Od roku 2000 je ředitelem organizace Pevnost – České centra znakového jazyka, o. s. a také je zároveň ředitelem Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. Dále je lektorem českého znakového jazyka pro tlumočníky, pro pedagogy a pro neslyšící, kteří se chtějí stát lektory českého znakového jazyka, zároveň je metodikem a poradcem těchto programů. Pracuje také jako tlumočník mezinárodního znakového systému a je evidován v Centru pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.

V současné době pracuje ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové, jako pedagog na střední škole a jako lektor ČZJ pro všechny zaměstnance školy.

  


Tajemnice ASNEP, z. s.


Mgr. Lenka Jurčíková ve funkci od 1. 8. 2018

Své vysokoškolské studium jsem absolvovala na Husitské teologické fakultě, jmenovitě obory Sociální pedagogika a psychosociální studia v kombinaci s Husitskou teologií. Dále jsem v rámci Pedagogické fakulty vystudovala obor Speciální pedagogika.

Již během studia jsem začala pracovat v Sociální poradně pro neslyšící. Několik let jsem také působila jako pedagog v Bilingvální mateřské škole pro sluchově postižené.


Bc. Denisa Vacková, DiS. ve funkci od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2018

 
Bc. Denisa Vacková, DiS.

Vystudovala jsem veřejnoprávní činnost v Mladé Boleslavi. Po maturitě jsem nastoupila na VOŠ do Čelákovic, obor sociální práce. Po absolvování jsem pokračovala ve studiu v Ústí nad Labem, kde jsem získala titul Bc. Nyní pokračuji v magisterském studiu na Karlově univerzitě v Praze. Během odborné praxe jsem prošla mnoho sociálních služeb. Nějakou dobu jsem působila v organizaci Naděje, která pracuje s lidmi bez přístřeší. Má poslední praxe byla ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a v květnu 2017 se mi naskytla příležitost pracovní pozice – tajemnice ASNEP, z. s.