Publikace a CD

Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění

(Mgr. Věra Strnadová, vyd. ASNEP 2001, 186 s., cena 50,- Kč)

Aktualizovaná a doplněná reedice úspěšné knihy oceněné Cenou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 1998.

Kniha je praktickou učebnicí odezírání pro všechny skupiny sluchově postižených. Umožní jim zlepšit komunikaci se slyšící společností. Zároveň je určena také slyšícím, kteří se potřebují dorozumět s lidmi závislými při komunikaci na odezírání.

Prof. PhDr. Alena Macurová v předmluvě k této knize píše:
Knížka Věry Strnadové „Hádej, co říkám…“ zdaleka není jen o odezírání. Poskytuje totiž čtenáři širší vhled do světa, který je pro většinu obyvatel České republiky světem neznámým: do světa Čechů, kteří neslyší. Významy v tomto světě nejsou – na rozdíl od světa slyšícího – neseny zvukem a ani jím neseny být nemohou. Přesto se ale oba světy a jejich obyvatelé dorozumět potřebují – jak jinak by spolu mohli žít?

Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu – Náhlá ztráta sluchu

(Mgr. Věra Strnadová, vyd. ASNEP 2001, 165 s., cena 40,- Kč)

Tento nový titul je určen především ohluchlým lidem a jejich rodinným příslušníkům a také všem, kteří se zajímají o problematiku ztráty sluchu. Kniha se zabývá dopady ztráty sluchu na psychiku člověka a vychází ze zkušeností samotné autorky. Přináší sluchově postiženým lidem řadu cenných rad, jak se vyrovnávat se sluchovou ztrátou tak, aby co nejméně utrpěla kvalita jejich života.

Sosna

(Eva Tesárková, vyd. ASNEP 2002, 76 s., cena 48,- Kč)

Autobiografická kniha Evy Tesárkové Sosna je příběhem ženy, která po úrazu v dětství navždy ztratila sluch, a po celý život se s touto ztrátou vyrovnávala. Autorka s humorem i nadhledem vzpomíná na veselé i méně veselé okamžiky svého života před i po ohluchnutí. V knize jsou obsaženy i autorčiny básně a fotografie z jejího života.

Z recenze Ing. Lucie Křesťanové: Pro ohluchlého člověka je velmi obtížné být „mezi svými“. Kam vlastně ohluchlí patří? Mezi slyšící, nebo mezi neslyšící? Jakmile člověk již jednou slyšel a vstřebal alespoň základy českého jazyka, není pro něj znakový jazyk neslyšících mateřským jazykem. Společnost slyšících (i jejich jazyk) je mu mnohdy bližší, ale není schopen v ní plnohodnotně komunikovat. Eva Tesárková se zamýšlí i nad tímto problémem a nachází vysvětlení: „Nejsem žádná menšina, jsem člověk. Patřím mezi homo sapiens!“

Publikace objednávejte zde

Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce

(CD, cena 280,- Kč, , pro výuku zdarma, k prodeji máme jen 500 kusů!)

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel vytvořil v rámci projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro sluchově postižené, který byl pilotním projektem programu Leonardo da Vinci Evropské komise, CD-ROM Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce, který je nyní možno zakoupit v knihovně FRPSP (adresa viz níže).

Tento materiál zahrnuje přes 700 znaků zaměřených na specifickou problematiku počítačů, internetu, tvorby webových stránek a typografie v českém znakovém jazyce. Uživateli je k dispozici nejen český, ale i anglický ekvivalent všech termínů v ČZJ. Každý termín je pro snazší porozumění definován pomocí stručné glosy. Užitečné je fulltextové vyhledávání nebo specifikace kontextu termínu, tj. z jaké kapitoly které učebnice termín pochází a kdo je autorem celé glosy.

CD-ROM je nastavený tak, aby fungoval na všech počítačích s operačním systémem Windows 95 a novějších verzích. Pokud má však uživatel s jeho otevřením problémy, je nutné nainstalovat si kodek, který je součástí CD-ROMu a je k dispozici v adresáři Support.

Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce byla poskytnuta školám pro sluchově postižené a humanitárním organizacím, které se zavázaly, že jej využijí k výuce zdravotně postižených. Těmto institucím nabízíme CD-ROM i nadále zdarma. Je ale nutné si o něj písemně zažádat v sekretariátu ASNEP (Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky) .

Ostatní zájemci si mohou tento CD-ROM zakoupit nebo objednat přímo u FRPSP (Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky).

CD-ROM objednávejte zde