Expertní komise pro rešení otázek tlumočení pro neslyšící (EKOTN)


Zpráva o činnosti komise v roce 2005

Vydáno 27. 2. 2012

Předseda: Bc. Jiří Janeček Členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2005 Pravidla Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Úprava některých bodů a příprava pravidel pro schválení zasedáním ASNEP. Vytvoření sloganu a loga sbírky pro projekt Tlumočnické služby pro neslyšící. Přednášky o Centru pro neslyšící klienty. […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2004

Vydáno 27. 2. 2012

Předseda: Bc. Jiří Janeček Členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2004 Vytvoření finální verze Pravidla Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Sestavení dopisu, určeného soudcům v rámci informační kampaně o problematice tlumočení pro neslyšící. Proškolení operátorů Centra – vhodné postupy při práci s databází. Přednášky […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2003

Vydáno 27. 2. 2012

Předseda: Bc. Jiří Janeček Členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2003 Spolupráce na zadání software (databáze Centra) pro zadavatele. Spolupráce na výběru nových operátorů Centra. Vytvoření připomínek k novele zákona o soudních znalcích a tlumočnících. Řešení podnětů vzešlých ze zasedání ASNEP.

Otevřít

Zpráva o činnosti komise EKOTN v roce 2001/2002

Vydáno 27. 2. 2012

Listopad 2001 – Bc. Jiří Janeček byl zvolen zasedáním ASNEP předsedou nové komise EKOTN. Leden 2002 – členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Září 2002 – Zasedání ASNEP stanovilo následující náplň práce EKOTN: 1. Právo na plnohodnotnou komunikaci a) Právo na tlumočníka b) Obhajoba znakového jazyka c) Zákon 155/1998 […]

Otevřít