Komise pro skryté titulky (KST)


Komise pro skryté titulky LEDEN – KVĚTEN 2014

Vydáno 17. 6. 2014

Činnost za období leden – květen 2014.

Otevřít

Činnost KST za rok 2012

Vydáno 13. 2. 2013

Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2012   KST – Komise pro skryté titulky při ASNEP   V roce 2012 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.   Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík. Další členové: Ing. Martin Novák (poradce pro techniku), Martina Kronusová (administrativa). Konzultant: Ing. Milan Zich.   • Vypracování zprávy o […]

Otevřít

Činnost za rok 2011

Vydáno 25. 6. 2012

Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2011   KST – Komise pro skryté titulky při ASNEP V roce 2011 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.   Místopředseda:  RNDr. Raimund Koplík   Dalšími členy byli: Ing. Martin Novák, Martina Kronusová   Činnost:   Skryté titulky – individuální práce s tvůrci skrytých titulků.   […]

Otevřít

Analýza zpřístupňovaní pořadů divákům se sluchovým postižením na licenčních televizích

Vydáno 27. 2. 2012

Doporučujeme k přečtení! Přiložen je dokument ve formátu PDF.

Otevřít

Členové a pověření komise pro skryté titulky

Vydáno 27. 2. 2012

Členové komise pro skryté titulky předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová – kontaktní e-mail: *protected email* místopředseda: RNDr. Raimund Koplík členové: Ing. Martin Novák Martina Kronusová Veronika Toráčová Pověření komise pro skryté titulky sledováním míry plnění zákonné povinnosti televizních stanic opatřovat pořady skrytými titulky vést unikátní statistiku skrytých titulků monitorováním kvality skrytých titulků pomáhat aktivně odstraňovat chyby […]

Otevřít

Činnost za rok 2010

Vydáno 27. 2. 2012

KST  – Komise pro skryté titulky Zpráva o činnosti komise v roce 2010   V roce 2010 pracovala KST pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.   Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík   Dalšími členy byli: Ing. Martin Novák Martina Kronusová   Skryté titulky – individuální práce s tvůrci skrytých titulků.   Namátkový monitoring kvality vysílaných skrytých […]

Otevřít

Činnost za rok 2009

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2009 Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík Členové: Ing. Martin Novák Martina Kronusová Veronika Toráčová CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem. Dohoda s ČT o užší spolupráci na kontrole kvality ST. Monitoring provádí Mgr. Věra Strnadová, nahodile i někteří diváci. Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, […]

Otevřít

Činnost za rok 2008

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2008 Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík Členové: Ing. Martin Novák Martina Kronusová Veronika Toráčová CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem. Mgr. Věra Strnadová, mimo komisi pomáhá paní Jašová a nahodile i někteří jiní. Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, Mgr. Věra Strnadová) konzultace poradenský servis […]

Otevřít

Činnost za rok 2007

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2007 Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík Členové: Eva Houdková – Tesárková (do poloviny roku 2007) Ivo Herzán Veronika Toráčová CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem. Eva Houdková-Tesárková (do poloviny roku 2007), Mgr. Věra Strnadová, mimo komisi pomáhá paní Jašová a nahodile i někteří jiní. Individuální práce […]

Otevřít

Činnost za rok 2006

Vydáno 27. 2. 2012

SLOŽENÍ KOMISE V ROCE 2006 Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová Místopředseda: RNDr. Raimund Koplík Členové: Eva Houdková-Tesárková Jana Jašová Eliška Pátková Ivo Herzán Veronika Toráčová CELOROČNÍ PRŮBĚŽNÁ PRÁCE Monitoring kvality titulků namátkovým výběrem. Eva Houdková-Tesárková, Mgr. Věra Strnadová, Jana Jašová, Eliška Pátková a nahodile i někteří jiní (mimo Komisi). Individuální práce s titulkáři (RNDr. Raimund Koplík, […]

Otevřít