Legislativní komise (LK)


Legislativní komise LEDEN – KVĚTEN 2014

Vydáno 17. 6. 2014

Činnost za období Leden – Květen 2014

Otevřít

Zpráva o činnosti Legislativní komise v roce 2012

Vydáno 13. 2. 2013

Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2012   LK – Legislativní komise   V roce 2012 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.   Další členové: Ing. Martin Novák a Ota Pačesová (jako konzultanti pro soc. práci), Veronika Toráčová (školství), Šárka Prokopiusová   • Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v […]

Otevřít

Zpráva o činnosti Legislativní komise v roce 2011

Vydáno 25. 6. 2012

  Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2011     LK – Legislativní komise   V roce 2011 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.   Dalšími členy byli: Ing. Martin Novák, Ota Pačesová, Veronika Toráčová.   Činnost: Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v legislativě, pokud se přímo či nepřímo […]

Otevřít

Složení a činnost Legislativní komise

Vydáno 27. 2. 2012

Předsedkyně: Mgr. Věra Strnadová Kontaktní e-mail:  vera.strnadova@seznam.cz Zástupce předsedkyně: Mgr. Šárka Prokopiusová LK – Legislativní komise při ASNEP je pověřena: Monitoringem a připomínkováním zákonů, které se přímo nebo okrajově vztahují k problematice osob se sluchovým postižením.

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2009

Vydáno 27. 2. 2012

V roce 2009 pracovala legislativní komise (dále zkratka LK) pod vedením předsedkyně Mgr.Věry Strnadové. Dalšími členy byli Ing. Martin Novák,Ota Pačesová ,Mgr. Helena Šebková, Jaroslav Paur, Dr. Miloš Lang, Mgr. Jiří Langer, Ph.D, Veronika Toráčová, Mgr. Jana Servusová. Leden 2009 Připomínky ASNEP k dokumentu Ministerstva kultury o Transpozici Evropských směrnic. (Mgr. V. Strnadová). Březen 2009 […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2010

Vydáno 26. 2. 2012

V roce 2010 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr.Věry Strnadové. Dalšími členy byli: Ing. Martin Novák, Ota Pačesová, Veronika Toráčová. Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v legislativě, pokud se přímo či nepřímo týkaly osob s postižením sluchu. Mediální zákon – podařilo se dosáhnout toho, aby byl znakový jazyk v povinném procentu počítán samostatně. […]

Otevřít