Sbírka Ruce vzhůru

Projekt Tlumočnické služby pro neslyšící

OZNÁMENÍ

Od 16. 11. 2010 je sbírka dočasně pozastavena.

Vyúčtování druhé sbírky

Sbírka RUCE VZHŮRU byla po dlaších třech letech řádně vyúčtována Magistrátu hlavního města Prahy. Celkový čistý výtěžek za období od 26.11.2007 do 15.11.2010 činil 18 278,03 Kč. Tato suma byla získána ze zaslaných DMS a z finančních příspěvků na účet sbírky. Tyto prostředky byly použity na zajištění tlumočnických služeb pro neslyšící.

Vyúčtování první sbírky

Sbírka RUCE VZHŮRU byla po třech letech řádně vyúčtována Magistrátu hlavního města Prahy. Celkový čistý výtěžek za období od 18. srpna 2004 do 31. července 2007 činil 44.300 Kč. Tato suma byla získána ze zaslaných DMS a z finančních příspěvků na účet sbírky. Tyto prostředky byly použity na zajištění tlumočnických služeb pro neslyšící.

Všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům a kamarádům, kteří nám pomohli z celého srdce děkujeme!!! Děkujeme, že na nás myslíte a podporujete naše služby. Pomáháte tím především neslyšícím lidem, kteří tlumočení potřebují v každodenním styku se slyšící většinou. Ještě jednou DĚKUJEME!

Sbírka RUCE je určena na projekt Tlumočnické služby pro neslyšící, jehož cílem je umožnit všem sluchově postiženým občanům v ČR, kteří potřebují kterýkoliv z typů tlumočení ke komunikaci se slyšícím okolím, aby měli k těmto službám přístup. Finanční prostředky získané ze sbírky budou použity na tlumočení do znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočení a tlumočení pro hluchoslepé klienty v rámci celé České republiky.

Cílové skupiny projektu

  • neslyšící a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu,
  • ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí mluvení a odezírání,
  • hluchoslepí lidé, kteří komunikují pomocí specifického tlumočení do znakového jazyka a pomocí Lormovy abecedy,
  • slyšící občané, kteří potřebují s neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými a hluchoslepými lidmi komunikovat,
  • tlumočníci znakového jazyka, znakované češtiny, artikulační tlumočníci a tlumočníci pro hluchoslepé (v projektu je všechny označujeme jako „tlumočníci pro neslyšící“),
  • slyšící děti neslyšících rodičů, které jsou zneužívány pro tlumočení, když žádný vhodný program zprostředkování a proplácení tlumočnických služeb neexistuje.

Cena DMS: je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč.

Můžete také přispět finančním darem na speciální konto: 51-2590420257/0100

Právě teď můžete někomu pomoci rozumět! Děkujeme.

Patronkou sbírky RUCE VZHŮRU je Alice Nellis.

Službu zajišťuje Fórum dárců. Děkujeme Vám!

A obrovský dík patří i mnoha a  mnoho dobrovolníkům, kteří aktivně distribuují naše letáky, šíří osvětu, zahlcují nás skvělými nápady a motivují nás pro další činnost . Jen díky  Vám všem, kteří máte velká srdce a chuť pomáhat můžeme pokračovat!

Martina Kronusová
výkonná ředitelka ASNEP 

Našimi partnery jsou