Sponzoři

Podpořili nás v roce 2009

Tlumočnické služby pro neslyšící

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Web: www.mpsv.cz
 
Imperial Tobacco ČR, s.r.o.
Web: hwww.imperial-tobacco.com
Statutární město Ostrava
Web: www.ostrava.cz
 
Nadace Vodafone
Web: www.nadacevodafone.cz
 
Digitální svět, s. r. o.
Web: www.digisvet.cz
 

 

Nadaci Vodafone velice děkujeme za finanční dar ve výši 500.000,- Kč věnovaný projektu Tlumočnické služby pro neslyšící, který bude využit na nákup výpočetní techniky, úpravu databáze Centra a nábor nových tlumočníků.

Zajištění služeb a koordinace akcí organizací sluchově postižených

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Web: www.mzcr.cz
Ecotoner, s. r. o.
Web: www.ecotoner.cz
 
Ratio commerce spol. s r. o.
Web: www.ratio-commerce.com
 
T.T.V., s.r.o.
Web: www.ttv.cz
 
Meibes, s. r. o.
Web: www.meibes.cz
 
McAfee
Web: www.mcafee.com/cz/
 

 

Vydávání měsíčníku GONG pro sluchově postižené

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Web: www.mzcr.cz
Vesna, a. s.
Web: www.vesna.cz
 
Nadace OKD, Ostrava
Web: www.nadaceokd.cz

Stránky: 1 2