Tlumočnické služby pro neslyšící

Tlumočnické služby pro neslyšící

Původním zřizovatelem byla organizace ASNEP, z. s., která hledala možnosti, jak zajistit tlumočnické služby. Mezi lety 1999 a 2001 spolupracovala na řešení proplácení tlumočení přes pečovatelskou službu. Toto řešení se ovšem ukázalo jako velice nepraktické a nepružné. V roce 2002 se ASNEP, z. s. rozhodl řešit tyto problémy svým projektem „Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.“ Na rok 2003 za tímto účelem obdržela částečnou dotaci od MPSV a 29. 9. 2003 zahájil provoz tohoto centra. V roce 2004 začal služby tlumočníků proplácet také prostřednictvím navazujícího projektu „Tlumočnické služby pro neslyšící“.

Na podnět MPSV ČR se v roce 2006 oba projekty sloučily pod název „Tlumočnické služby pro neslyšící“. Název Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (nebo jeho zkratky CZTN) se však mezi klienty vžil a používá se dodnes.

Od roku 2017 je zřizovatelem CZTN Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., který převzal jeho veškeré aktivity.