Hlavní stránka – přehledy zasedání: http://www.asnep.cz/zasedani-asnep-z-s-v-roce-2017/2017/01/02/

 

TEXTOVÝ ZÁPIS:

Zápis:   viz soubor v PDF ke stažení

 

Videa ve ZJ: zasedání ASNEP, z. s. číslo 8/2017, dne 1. 11. 2017

 

1) Zahájení 

2) Slovo prezidentky I. 

3) Slovo prezidentky II. 

4) Slovo prezidentky III. 

5) Výsledky hlasování 

6) Rada spolku 

7) Informace organizací ČUN 

8) Informace organizací SNN ČR 

9) Informace organací CDY 

10) Infromace organizací Orbi Pontes 

11) Informace organizací KPČH 

12) Příští zasedání