TEXTOVÝ ZÁPIS:

Zápis: viz soubor v PDF ke stažení
  

Příští ZASEDÁNÍ ASNEP bude:
 
DNE: 1. 3. 2018 od 10 hod.
KDE: PEVNOST, Bulharská 734/28, Praha 10

 

Videa ve ZJ: zasedání ASNEP, z. s. číslo 1/2018, dne 4. 1. 2018

  
1) PROGRAM

 

2) ZAHÁJENÍ

 
 

3) STRUKTURA ASNEP

 
 

4) STANOVY

 
 

5) FINANCE

 
 

6) RŮZNÉ

 
 

7) MDN

 
 

8) MOBILNÍ APLIKACE

 
 

9) OCENĚNÍ

 
 

10) KOMISE

 
 

11) ČLENSKÉ ORGANIZACE I.

 
 

12) ČLENSKÉ ORGANIZACE II.

 
 

13) ČLENSKÉ ORGANIZACE III.

 
 

14) ČLENSKÉ ORGANIZACE IV.

 
 

15) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ