TEXTOVÝ ZÁPIS:

Zápis: viz soubor v PDF ke stažení
   

Zápis 2/18
ze zasedání ASNEP, z. s., která se konalo 1. 3. 2018 od 10:00 hod.,
PEVNOST, Bulharská 734/28, Praha 10
   

Příští ZASEDÁNÍ ASNEP bude:

DNE: 3. 5. 2018 od 10 hod.
KDE: PEVNOST, Bulharská 734/28, Praha 10

   

Videa ve ZJ: zasedání ASNEP, z. s. číslo 2/2018, dne 1. 3. 2018

   

1) ÚVOD

   

2) ÚŘAD VLÁDY

   

3) DIVÁCKÁ RADA

   

4) APLIKACE KALENDÁŘ

   

5) STUDENTI VOŠ

   

6) PROJEKTY FINANCE

   

7) EXPERTNÍ KOMISE

   

8) ČLENOVÉ I.

   

9) ČLENOVÉ II.

   

10) RŮZNÉ

   

11) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ