Předseda: Bc. Jiří Janeček

Členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová.

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2006

  • Pravidla Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Rozdělení pravidel pro klienty a tlumočníky Centra. Úprava některých bodů a příprava pravidel pro schválení zasedáním ASNEP.
  • Vytvoření první verze pohovorů pro tlumočníky Centra. Koncept a návrh jednotlivých testů.
  • Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen.
  • Spolupráce na benefiční módní přehlídce Fashion Deaf Show I. Příprava osvětového programu o tlumočnických službách pro účastníky akce. Spolupráce při zajišťování tlumočení do českého znakového jazyka.
  • Spolupráce na propagaci veřejné sbírky. EKOTN aktivně spolupracuje na šíření osvěty a možnostech podpory prostřednictvím sbírky Ruce vzhůru.

EKOTN spolupracuje s externími odborníky, slyšícími i neslyšícími, podle aktuálních problémů a potřeb.