Předsedkyně: Mgr. Naďa Dingová

Členové: Monika Boháčková, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová.

  • Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících.
    EKOTN je poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen, je pouze konzultací pro s koordinátorku CZTN a výkonnou ředitelku ASNEP).
  • Spolupráce na úpravách webových stránek CZTN (odborná podpora při formulování informací souvisejících s CZTN a tlumočením pro neslyšící, vytvoření pracovní verze scénáře).
  • Spolupráce na školení hodnotitelů pro pohovory tlumočníků v CZTN (příprava náplně školení, vedení a vyhodnocení školení)
  • Jednání s ČT o Zprávách ve znakové řeči (Po zlomovém jednání s ředitelem zpravodajství Z. Šámalem, které proběhlo 14. 11. 2007, EKOTN vytvořila koncepci nových Zpráv a začala koordinovat průběh domluvených změn ve Zprávách. Hlavními prosazenými změnami byly: změna názvu Zpráv na Zprávy v českém znakovém jazyce, vytvoření týmu neslyšících editorů, kteří se spolupodílejí na přípravě zpráv pro vysílání, prodloužení stopáže Zpráv ze 4 na 9 minut, změna struktury zpráv, zaškolení a uvedení na obrazovku čtyř nových moderátorů, příprava a realizace školení pro moderátory i tlumočníky a editory Zpráv)
  • Spolupráce při jednání o zvýšení procenta vysílaných pořadů tlumočených do českého znakového jazyka pro neslyšící děti. (Proběhlo jednání s paní Kateřinou Fričovou – programovou ředitelkou ČT – a došlo k domluvě o 10 až 15 pohádkách, které se natočí tlumočené do českého znakového jazyka a prezentované v okýnku pro tlumočníka neslyšícími jazykovými vzory).

EKOTN spolupracuje s externími odborníky, slyšícími i neslyšícími, na různé obory podle aktuálních problémů a potřeb.