V roce 2010 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr.Věry Strnadové. Dalšími členy byli: Ing. Martin Novák, Ota Pačesová, Veronika Toráčová.

  • Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v legislativě, pokud se přímo či nepřímo týkaly osob s postižením sluchu.

  • Mediální zákon – podařilo se dosáhnout toho, aby byl znakový jazyk v povinném procentu počítán samostatně. Platnost je od 1. ledna 2011.

  • Podařilo se získat podporu z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a z Kanceláře veřejného ochránce práv podporu pro další změny mediální legislativy. 18. března 2010 se uskutečnila osobní schůzka se zástupci RRTV.

  • Uskutečnily se dvě schůzky s Asociací televizních organizací na téma změny mediální legislativy, a to dne 30. srpna 2010 a 5. října 2010.

  • 4. srpna jednání na MZ ČR – v rámci Pacientské rady.

  • Byla navázána spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých – ve věcech změn v mediální legislativě se bude postupovat společně, protože se tato záležitost nově týká též osob se zrakovým postižením.

  • Byly zaslány připomínky k terminologii v legislativě – aby v různých ustanoveních bylo odstraněno slovo „hluchoněmý“.

  • Byly vypracovány zásady pro Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010-2014. Dne 12. 2. 1010 se na toto téma uskutečnila schůzka na Vládním výboru pro zdravotně postižené občany.

  • 12. 4. 2010 se uskutečnila schůzka se zástupkyněmi České dráhy a ze Správy železniční dopravní cesty – ohledně bezbariérovosti pro osoby s postižením sluchu.

  • Úspěšné aktivity k zachování městské hromadné dopravy zdarma pro držitele průkazek ZTP a ZTP/P.