Zpráva o činnosti komise v roce 2010

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 27. 2. 2012

Příloha: video ve znakovém jazyce

V roce 2010 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové.

Dalšími členy byli: Mgr. Radka Nováková, Mgr. Petr Vysuček a Roman Vránek.

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2010

  • Osvěta široké veřejnosti i v odborných kruzích – příprava podkladů pro přednášky pro úředníky státní správy, policisty a pracovníky soudu.

  • Zpracování informační brožury – Specifika soudního jednání za účasti neslyšícího klienta – příručka pro zaměstnance soudu a soudce samotné.

  • Web Asnep – spolupráce na dotočení informací v dostupné formě pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka.

  • Příprava a realizace konkurzu na rozšíření řad moderátorů Zpráv v českém znakovém jazyce – sestavení nabídky a zformulování požadavků na danou pozici, oslovení médií blízkých neslyšícím, příprava a realizace průběhu a vyhodnocení konkurzu.

  • Příprava a realizace konkurzu na rozšíření řad tlumočníků Zpráv v českém znakovém jazyce – sestavení nabídky a zformulování požadavků na danou pozici, oslovení médií blízkých tlumočníkům, příprava a realizace průběhu a vyhodnocení konkurzu, připomínkování dokumentů souvisejících s fungováním všech členů týmu Zpráv v českém znakovém jazyce.

  • Úprava pravidel pro tlumočníky i klienty CZTN – připomínkování a spolupráce při zapracovaní připomínek.

  • Jednání z ČT o možnostech zajištění kvality tlumočených pořadů.

 

Informace o jednání Asnep se zastupci ČT o kvalitě tlumočení (průběh jednání a závěr jednání):

Vysvětlení, co je to ASNEP:

YouTube Preview Image

Vysvětlení, co je to EKOTN:

YouTube Preview Image

Vyjádření Tomáše Bognera k článku Ladislava Bojara, prezidenta ČUN, v časopise Unie:

Vyjádření MTD k článku Ladislava Bojara, prezidenta ČUN, v časopise Unie:

YouTube Preview Image

Vyjádření Ivety Leškové k článku Ladislava Bojara, prezidenta ČUN, v časopise Unie: