V roce 2011 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové.

 

Dalšími členy byli:

Monika Boháčková, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Roman Vránek a Mgr. Petr Vysuček

Hlavní činnosti EKOTN v roce 2011

  • Osvěta široké veřejnosti i v odborných kruzích – podpora při realizaci happeningů a demonstrací s cílem upozornit na problémy v oblasti poskytování tlumočnických služeb

  • Propagace informační brožury Specifika soudního jednání za účasti neslyšícího klienta – příručka pro zaměstnance soudu a soudce samotné – pravidelné články v časopise Soudní tlumočník, referování o brožuře na seminářích a přednáškách pro soudní čekatele a soudce

  • Web Asnep – spolupráce na překladu informací do dostupné formy pro neslyšící uživatele služeb tlumočníka českého znakového jazyka, podpora tlumočníků, aby zasílali informace o své osobě v podobě videozáznamu v českém znakovém jazyce

  • Příprava a realizace konkurzu na rozšíření řad tlumočníků Zpráv v českém znakovém jazyce – sestavení nabídky a zformulování požadavků na danou pozici, oslovení médií blízkých tlumočníkům, příprava a realizace průběhu a vyhodnocení konkurzu, připomínkování dokumentů souvisejících s fungováním všech členů týmu Zpráv v českém znakovém jazyce

  • Spolupráce při přípravě a realizaci školení pro moderátory, editory a tlumočníky Zpráv v českém znakovém jazyce

  • Úprava pravidel pro tlumočníky i klienty CZTN- připomínkování a spolupráce při zapracovaní připomínek

  • Spolupráce na vytváření konečné podoby Standardů kvality poskytovaných tlumočnických služeb

  • Jednání z ČT o možnostech zajištění kvality tlumočených pořadů, tlumočení pohádek rodilými mluvčími českého znakového jazyka a spolupráce s poradním orgánem složeným z neslyšících televizních diváků