Zprávy o činnosti komisí při ASNEP v roce 2012

 

LK – Legislativní komise

 

V roce 2012 pracovala LK pod vedením předsedkyně Mgr. Věry Strnadové.

 

Další členové:

Ing. Martin Novák a Ota Pačesová (jako konzultanti pro soc. práci),
Veronika Toráčová (školství),
Šárka Prokopiusová

 

• Průběžný monitoring a připomínkování nově navrhovaných úprav v legislativě, pokud se přímo či nepřímo týkaly osob s postižením sluchu a rozesílání členským organizacím dle jejich zájmu.

• Společně s Ing. Martinem Novákem a Jaroslavem Winterem návštěva u Mgr. Dobeše na MPSV – jednání o možnostech finanční podpory simultánního přepisu.

• Mgr. Strnadová byla přizvána do pracovní skupiny při MK ČR ve věci změny autorského zákona, do § 38 navrhuje vložit ustanovení, které by umožnilo pořizovat kopii audiovizuální díla k umožnění překladu do znakového jazyka nebo opatření skrytými titulky, aniž by to bylo považováno za porušení autorských práv.

• Informace o zákoně o bezbariérovosti poskytnuta pro EurActiv.cz – výstupem bude článek.

• Aktualizace návrhu na změnu vysílacího zákona.