Zpráva za 1. pololetí 2014 za EKOV

Vydáno 17. 6. 2014

Činnost za období leden – květen 2014

 leden

S nakladatelstvím Fraus podán na MŠMT ČR projekt na bilingvální učebnice v rámci dotačního programu “Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení v roce 2014” nepodpořeno.

 

leden – květen

Na EKOV se obrátil pan Melkus Neslyšící rodič.

 

leden – květen

Projednávání možností fundraisingu pro vzdělávací projekty EKOV s organizací Orbi Pontes.

 

únor – květen

Dosud začíná fungovat dobrovolný sbor EKOV/ASNEP (celkem 10 osob, 5 aktivit, učící se proces).

 

únor

Členka EKOV jmenována členkou hodnotitelské komise dotačního programu MŠMT ČR “Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení v roce 2014” publikování v Gongu.

 

únor – květen

Dosud u spolupráce na projektu systémová podpora inkluzívního vzdělávání. 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/

 

únor – květen

Dosud spolupráce členů EKOV s META sdružení pro příležitosti mladých migrantů spolupráce při vytváření policy paperu zajišťujícího přístup ke vzdělávání žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Tři setkání.

 

březen – květen

Dosud snaha o spolupráci s MŠMT ČR a dalšími NNO ohledně novely zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

 

březen

Členka EKOV se účastnila setkaní ČOSIV plánovaná spolupráce na přijetí opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

 

duben

Členka EKOV společně s dobrovolným sborem EKOV připravuje projektovou  žádost k výzvě MPSV ČR k sociálním inovacím. Termín podání červen 2014.

 

květen

Přes Agenturu pro sociální začleňování, kancelář VOP a MŠMT ČR podány připomínky k návrhu par. 16 novely školského zákona.

 

květen

Ve spolupráci s ostatními NNO, snaha podat připomínky (přes PS pozměňovací návrh) k novele zákona o pedagogických pracovnících.