Zprávy a rady o situaci

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 5. 6. 2013

Příloha: video ve znakovém jazyce

Vážení přátelé, zdravíme vás z organizace ASNEP.

Českou republiku zasáhly povodně. CZTN je připraveno pomoci s tlumočením v krizových situacích.

Vážení přátelé,

 

i když povodně již ustoupily, CZTN je stále připraveno pomoci s tlumočením v krizových i jiných situacích. Pokud potřebujete tlumočníka, napište nám na telefon 776 701 502 – CZTN.

Brzy nadejde čas vypořádat se s následky povodně. Úklid, zajištění majetku, zajištění náhradního bydlení, řešení s pojišťovnou, příspěvky apod. I v těchto věcech se na nás můžete obrátit. Pokusíme se k vám tlumočníka dostat nebo vám jinak zajistit informace.

Slyšící nás mohou kontaktovat na tel: 776 635 155. Tuto informaci jim můžete předat.

Šiřte prosím tuto zprávu dál. Ve všech krizových centrech republiky mají kontakt do CZTN, věříme tedy, že se nám ozvou, pokud neslyšící občané budou v nouzi.

Myslíme na vás. Neváhejte nás kontaktovat.

Zápis: 11. 6. 2013


YouTube Preview Image

Vážení přátelé, zdravíme vás znovu z organizace ASNEP.

 

Povodně již mírně ustupují, mimo sever Čech, kde je situace stále vážná. CZTN je připraveno pomoci s tlumočením v krizových i jiných situacích. Pokud potřebujete tlumočníka, napište nám na tel. 776 701 502 – CZTN.Pokud potřebujete tlumočníka, napište nám na telefon 776 701 502 – CZTN.

Brzy nadejde čas vypořádat se s následky povodně. Úklid, zajištění majetku, zajištění náhradního bydlení, řešení s pojišťovnou, příspěvky apod. I v těchto věcech se na nás můžete obrátit. Pokusíme se k vám tlumočníka dostat nebo vám jinak zajistit informace.

Slyšící nás mohou kontaktovat na tel: 776 635 155. Tuto informaci jim můžete předat.

Šiřte prosím tuto zprávu dál. Ve všech krizových centrech republiky mají kontakt do CZTN, věříme tedy, že se nám ozvou, pokud neslyšící občané budou v nouzi.

Myslíme na vás. Neváhejte nás kontaktovat.

Zápis: 5. 6. 2013


YouTube Preview Image

Několik praktických rad a informací, co dělat po opadnutí vody

 

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

 

• statickou narušenost,

• obyvatelnost bytu, domu,

• rozvody energií (plynu, elektrické energie),

• stav kanalizace a rozvodů vody,

• pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

 

Hygiena při povodních:

 

• zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou, i balené potraviny a balenou vodu, konzervy apod., mohou být zasaženy a při rozbalení se kontaminovat!

• zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou, v blátě z vody mohou být škodlivé látky, je lepší nechat si provést rozbor, takové potraviny mohou vyvolat silné ne-volnosti, infekci, vážná onemocnění!

• zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,

• nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

 

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:
(v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)

 

• finanční pomoc,

• pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,

• potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,

• další potřebné prostředky.

 


YouTube Preview Image

Lidé, kteří byli postiženi povodní, mají ze zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na mimořádnou okamžitou pomoc v několika případech a mají nárok na volno, pokud se nedostanou kvůli povodni do práce.

 

Mimořádná okamžitá pomoc

 

1. Nárok na poskytnutí peněžité dávky jako rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí, mezi které patří i povodeň. Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 Kč.

2. Na základě individuální potřeby lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc v situaci také občanovi, který nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. postel, lednička). Dávku je možné využít při likvidaci následků povodně, kdy lidem mohou vzniknout mimořádné výdaje. Mimořádná pomoc pak může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době 34 100 Kč.

3. Dávky mimořádné okamžité pomoci vyplácí příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. Místní pří-slušnost se řídí místem trvalého pobytu. Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo pracoviště Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k pobytu, je třeba se obrátit na Úřadu práce ČR, v jehož správním obvodu k situaci došlo.

Text převzat z webu MPSV ČR.

 

Zápis: 5. 6. 2013


Vážení přátelé, zdravíme vás z organizace ASNEP.

Českou republiku zasáhly povodně. CZTN je připraveno pomoci s tlumočením v krizových situacích. Pokud jste v ohrožení povodní, hrozí vám evakuace, nerozumíte situaci a potřebujete tlumočníka, napište nám na tel. 776 701 502 – CZTN. Pokusíme se k vám tlumočníka dostat nebo vám jinak zajistit informace.

Pokud vás budou kontaktovat hasiči nebo jiné záchranné složky, postupujte podle jejich pokynů. Evakuaci se rozhodně nebraňte, je to pro vaše bezpečí. Dejte jim najevo, že neslyšíte a že co nejdříve potřebujete zajistit tlumočníka. Slyšící nás mohou kontaktovat na tel: 776 635 155. Tuto informaci jim můžete předat.

ČT24 po naší urgenci začala zpravodajství také tlumočit do znakového jazyka. Pokud můžete, sledujte aktuální zprávy. Pro jistotu se držte v bezpečí svých domovů, pokud nejste v evakuační zóně! Všechny nedůležité pochůzky raději zrušte. Bohužel se počasí nezlepšuje a tak stav nouze trvá. Problémy jsou ve středních Čechách, Ústí nad Labem, jižní Čechy, Praha.

Šiřte prosím tuto zprávu dál. Ve všech krizových centrech republiky mají kontakt do CZTN, věříme tedy, že se nám ozvou, pokud neslyšící občané budou v nouzi.

Myslíme na vás. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Zápis: 3. 6. 2013

 

YouTube Preview Image