Zveřejnění publikace NÚV o vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Vydáno 5. 12. 2018

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část)

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část) – dostupná zde https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14026Je první částí připravované metodické podpory pro učitele předmětu Český jazyk, kteří vyučují žáky se sluchovým postižením.

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce NÚV, Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, pedagogů škol, akademických pracovníků. Všechny její texty jsou v elektronické části opatřeny překladem do českého znakového jazyka.

Vyjádření k publikaci poskytl v českém znakovém jazyce Mgr. P. Vysuček (ASNEP) zde https://audiovideo.rvp.cz/video/4159/VYUKA-CESKEHO-JAZYKA-PRO-ZAKY-SE-SLUCHOVYM-POSTIZENIM-%E2%80%93-MGR-PETR-VYSUCEK.html