Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Realizovaný v rámci programu: Active citizens fund - Posílení neziskových organizací

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce v online prostředí organizaci ASNEP, z.s. Organizace pro svou efektivní a bezpečnou práci zavedla digitální nástroj Google Workspace, ten byl nastaven dle potřeb organizace, zaměstnanci, dobrovolníci a volený orgán byli zaškolení pro práci s tímto nástrojem. Dále byly realizovány tří přístupné webináře pro výše zmíněné, ale zároveň pro zástupce, členy členských organizací a veřejnost se sluchovým postižením. Byla vypracovaná digitální směrnice (vztahující se ke všem digitálním nástrojům v ASNEP ne jen ke GW), byly vypracovány základní šablony pro práci s GW a manuál pro stávající a nově příchozí členy.

Webináře byly přístupné, bylo zajištěné tlumočení do českého znakového jazyka a byl zajištěný přepis. Webináře je možné si zpětně přehrát:

  1. webinář Online komunikace s Google nástroji (17. 7. 2023)
  2. webinář Efektivní práce s časem díky Google kalendáři (19. 6. 2023)
  3. webinář Tipy a triky s Google nástroji (25. 7. 2023)

Fotodokumentace z proběhlých webinářů:

Kontakt na projektovou manažerku: Mgr. Aneta Hašková, MBA (haskova@asnep.cz)
Kontakt na koordinátora projektu: Bc. Jindřich Mikulík (mikulik@asnep.cz)

Spolupracující organizace:
TechSoup Česká republika
GUG.CZ

Project: Digitalisation of the umbrella organisation for the deaf
Implemented under the programme: Active citizens fund - Strengthening of non-profit organizations

Project objective:

The aim of the project was to increase the quality, efficiency and safety of work in the online environment of the organization ASNEP, z.s. The organization implemented a digital tool Google Workspace for its efficient and safe work, it was set up according to the needs of the organization, employees, volunteers and elected body were trained to work with this tool. Furthermore, three accessible webinars were implemented for the above mentioned, but also for representatives, members of member organisations and the hearing impaired public. A digital guideline (related to all digital tools in ASNEP not just GW) was developed, basic templates for working with GW and a manual for existing and new members were developed.

The webinars were accessible, interpreted into Czech sign language and transcription was provided. The webinars can be replayed:

  1. webinář Online komunikace s Google nástroji (17. 7. 2023)
  2. webinář Efektivní práce s časem díky Google kalendáři (19. 6. 2023)
  3. webinář Tipy a triky s Google nástroji (25. 7. 2023)

Photos from the webinars:

Contact the project manager:  Mgr. Aneta Hašková, MBA (haskova@asnep.cz)
Contact to the project coordinator:  Bc. Jindřich Mikulík (mikulik@asnep.cz)

Cooperating organizations:

TechSoup Česká republika
GUG.CZ