EKST

EKST

Expertní komise pro skryté titulky

Předsedkyně EKST: Mgr. Věra Strnadová

Místopředseda EKST: Miroslav Scherkl

Členové EKST: Martin Novák, Ladislav Kratochvíl

Externí konzultanti EKST: Lenka Borková (metodika), Mgr. Vlastimil Chlumský (statistika)

Kontakt: strnadova@asnep.cz

Expertní komise pro skryté titulky (EKST) vznikla v roce 2003. 

Okruh činnosti:

  • legislativa týkající se zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb,
  • metodika tvorby skrytých titulků,
  • skupinové i individuální školení titulkářů, supervize nových titulkářů,
  • osvěta – přednášky na konferencích a univerzitách, publikační činnost,
  • namátkový monitoring množství i kvality vysílaných titulků, jejich analýza,
  • komunikace s uživateli skrytých titulků ve skupině na Facebooku – zpětná vazba,
  • spolupráce se zahraničními organizacemi zaměřenými na zpřístupňování pořadů,
  • zastupování ASNEP ve věci zpřístupňování pořadů na všech úrovních (legislativa, televizní společnosti, státní správa, soukromý sektor)
  • Řešení často kladených otázek na facebookových stránkách ve skupině Skryté titulky – okamžité řešení problémů se zobrazováním titulků, technické nedostatky, vzájemné předávání informací a zkušeností mezi členy skupiny.