NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Toto je stanovisko ASNEP (www.asnep.cz), organizace sdružující organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která usiluje o naplňování práv osob se sluchovým postižením. Stanovisko se vyjadřuje k plánovanému zásadnímu omezení existence a financování nadregionálních sociálních služeb. K tomu dojde, pokud bude v plné šíři schválen poslanecký návrh měnící zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v … Pokračování textu NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ