Volby do Evropské parlamentu 2024

Volby se blíží! Už tento víkend nás čekají volby do Parlamentu EU. Před samotnými volbami do Evropského parlamentu bude Česká televize vysílat dvouhodinovou superdebatu o vztahu národní a evropské politiky, a to souběžně na programech ČT1 i ČT24. Na obou kanálech jsou k dispozici skryté titulky. Na programu ČT24 bude přítomen i tlumočník do ČZJ.

Rozlučkové video EKOTN pro Naďu

Členové Expertní komise pro otázky tlumočení (EKOTN) s obrovským zármutkem oznamují, že nás navždy opustila předsedkyně EKOTN Naďa Hynková Dingová. Naďa bude žít v našich vzpomínkách. Děkujeme ti, Naďo, za všechno, co jsi pro tlumočení a tlumočníky za celý svůj život udělala. Usilovně jsi pracovala na zkvalitnění tlumočení pro neslyšící v České republice a my za to budeme bojovat dále. Naďo, vzpomínáme na tebe s láskou. Rodině i blízkým upřímnou soustrast.

Rozlučkové video pro Naďu

Bojovala jsi do posledních sil, v nejtěžších chvílích jsi nám stále tlumočila, byla tu s námi a pro nás. Bojovala jsi tařka pořád, jak za svůj soukromý život, tak i za ten veřejný, za komunitu neslyšících, pro niž jsi mnohé udělala. Naučila jsi nás nebát se projevit a důvěřovala jsi nám, že zvládneme převzít zodpovědnost za naše životy. Naučila jsi nás lásce k umění slyšících a ukázala jsi nám, že je možné se se slyšícím světem spojit. A zároveň jsi zůstala věrná Ally! Zasloužíš si být nazvána královnou tlumočnic. Děkujeme za všechno!
Nikdy nezapomeneme.
S láskou
Rada ASNEP

Letní tábor pro neslyšící

Vážení a milí rodiče dětí se sluchovým postižením a CODA dětí,
máme pro vás připraven plakát s přehledným programem letních akcí pro děti. V případě zájmu o některou z akcí naleznete na plakátu kontakty na organizátory, na které se můžete obrátit se svými dotazy či přihláškami.

Valná hromada ASNEP 16. 5. 2024

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 pozvala Rada ASNEP členské organizace ASNEP na Valnou hromadu. Byly představeny naše advokační aktivity a práce Expertní komise pro přístupnost (EKP). Účastníci se mohli ptát na vše s tím spojené. Byly zvoleny dvě nové předsedkyně – předsedkyní EKOTN je nyní Marie Mašláňová a předsedkyní EKOV Josefína Fritzová Kalousová. Diskutovali jsme také nad Deklarací a novými stanovami ASNEP. Na závěr jsme probírali návrh změn zákoníku práce. Hrozí totiž, že dojde ke změnám v podávání výpovědí zaměstnancům, což by mohlo nepříznivě ovlivnit život osob se sluchovým postižením. Moc všem účastníkům děkujeme za spolupráci a zajímavé podněty.

Rubriky
Uncategorized

Přivítání nových členů

Rosteme díky vám! Naše řady se rozšiřují o dvě organizace. Novým řádným členem ASNEP je Dětský lesní klub Šalvějka a novým přidruženým členem Divadelní spolek OUKEJ. Vítáme vás mezi námi a těšíme se na spolupráci.

Pokud máte i vy zájem stát se členem ASNEP, pak se na nás může obrátit prostřednictvím e-mailu: asnep@asnep.cz.

Rubriky
Uncategorized

Otevřený dopis pro Karla Redlicha

Vážený pane Redlichu, 

na Vaši stížnost odpovídáme formou otevřeného dopisu v češtině a v českém znakovém jazyce. Odpověď vypracovala Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící a rada ASNEP, která vysvětlí postup schvalování v ASNEP. S dovolením budeme následně v celém textu používat pro pojmenování Deklarace Asociace neslyšících nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) k výuce českého znakového jazyka zkrácený název a to Deklarace. 

Velice nás mrzí, že se vás Deklarace osobně dotkla. Rozhodně to nebylo jejím cílem. Cílem Deklarace je ochrana českého znakového jazyka a ochrana komunity neslyšících, což věříme, že je v zájmu nás všech.

Deklarace reaguje na podněty z komunity neslyšících, která je znepokojena situací z některých koutů České republiky, kde kurzy českého znakového jazyka vyučující nekvalitní a nekvalifikovaní slyšící vyučující. Také reaguje na situaci na sociálních sítích u nás (ve světě se také dělo a bohužel nadále děje), kde informace o českém znakovém jazyce a komunitě neslyšících sdílejí slyšící osoby. Deklarace se opírá o Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a prohlášení Světové federace neslyšících (WFD) a prohlášení National Association of the Deaf (NAD), které se také zabývají tím, kdo by měl být lektorem národního znakového jazyka.

Deklarace není zákon, je to prohlášení. Prohlášení, které obsahuje pro členy komunity neslyšících zcela samozřejmou věc, tedy že lektorem českého znakového jazyka má být neslyšící člověk. Využití tohoto dokumentu je doporučení např. pro média či při komunikaci s poskytovateli kurzů vedenými slyšícími lektory. Těm může být Deklarace dobrým zdrojem informací, kdo je kvalifikovaný neslyšící lektor českého znakového jazyka. 

Deklarace byla plnohodnotně schválena členskými organizacemi ASNEP v souladu se stanovami ASNEP. Plné znění je možné najít ve stanovách. Ve zkratce: pro platnost hlasování je potřeba nadpoloviční účast členů, což bylo splněno. Ze zúčastněných členů hlasovalo pro Deklarace více jak polovina. Deklarace tedy byla v souladu se stanovami schválena. 

Pane Redlichu, nikdo, ani Deklarace nezpochybňuje vaše vlastní osobní zkušenosti, vaši zkušenost s českým znakovým jazykem a s životem neslyšících lidí. Nikdo se však nemůže stoprocentně vcítit do druhého člověka (ani slyšícího do slyšícího či neslyšícího do jiného neslyšícího), a už vůbec ne, pokud mají odlišnou formu vnímání světa, odlišné životní zkušenosti, odlišné zkušenosti s přístupem ke své osobě, s odlišnou dostupností vzdělání a získávání informací.

V úvodu Deklarace se píše, že „Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) je znepokojena informacemi o tom, že výuky českého znakového jazyka (včetně osvěty o jazyce, kultuře a životě neslyšících) se stále častěji ujímají slyšící lidé.“ Nejde tedy o to, že slyšící veřejně hovoří o svých zkušenostech. Jde o to, když slyšící člověk veřejně mluví o zkušenosti neslyšících. To je zásadní při pořádání např. osvětových přednášek o komunitě neslyšících, které se rozhodnou vést slyšící lidé, nebo právě i při výuce českého znakového jazyka v kurzech vedené slyšícími lektory. Součástí výuky českého znakového jazyka má být i předávání zkušeností a kulturních znalostí, které slyšící člověk nemůže studentům adekvátně předávat.

Zde může přijít usouvztažnění k výuce mluvených cizích jazyků, které často vyučují  nerodilí mluvčí, např. na českých školách učí angličtinu čeští učitelé – nerodilí mluvčí angličtiny. Nicméně v těchto případech se jedná o zcela odlišnou situaci, která je dána odlišným vývojem jak lingvistickým, tak pedagogickým. Angličtina má oproti českému znakovému jazyku dopodrobna prozkoumanou a zaznamenanou jazykovou podobu. Což vede k tomu, že učitelé mají odbornou oporu pro vybranou podobu jazyka (angličtina má samozřejmě nespočet variant a nejméně sedm popsaných spisovných variant), kterou svým žákům předávají. Díky těmto odborným lingvistickým materiálům mohlo vzniknout velké množství učebních materiálů, které učitelé mohou používat. A zároveň učitelé museli projít vzděláváním a to nejen, že se sám museli anglicky perfektně naučit, ale museli projít i vzděláváním pedagogickým, aby uměli učit. Situace českého znakového jazyka je momentálně naprosto odlišná. Ale i situace s českým znakovým jazykem se vyvíjí. Po revoluci v roce 1989 jsme v České republice také neměli kvalifikované učitele angličtiny a výuka angličtiny měla velmi rozdílné kvality. Po skoro 30 letech, kdy se výuka angličtiny v ČR vyvíjela, se dostala na úplně jinou úroveň a může být řečeno, že momentálně se jedná o kvalitní výuku od kvalifikovaných učitelů, včetně těch, kteří nejsou rodilými mluvčími. S českým znakovým jazykem je v tomto ohledu situace částečně analogická.

V Deklaraci se dále píše: „Situace, kdy český znakový jazyk vyučují slyšící lidé, zároveň vede k zúžení pracovních příležitostí pro neslyšící, k jejich znevýhodňování na trhu práce.“ Logicky, pokud kurz českého znakového jazyka vede slyšící člověk, přestože je k dispozici potenciální neslyšící lektor, je tento neslyšící lektor znevýhodněn na trhu práce. Pokud probíhá spolupráce při pořádání kurzů českého znakového jazyka mezi slyšícími a neslyšícími, kdy např. slyšící vedou kurzy ve smyslu jejich organizace, zajišťují administrativu, prostory a další podporu a neslyšící lektoři přímo vyučují český znakový jazyk, tak v tomto ohledu se jedná o praktiky v souladu s Deklarací. Zároveň neslyšící lektor může být velmi důležitým vzorem například pro slyšící rodiče neslyšících dětí, kteří se budou v kurzech učit český znakový jazyk pro své děti a uvidí zde úspěšného neslyšícího dospělého. Stejně tak je důležité i pro samotné neslyšící děti a mládež vidět úspěšného neslyšícího dospělého, může to být jejich vzor. 

Dovolíme si zde ještě jednou shrnout smysl a cíl celé Deklarace, a tím je ochrana neslyšících a ochrana českého znakového jazyka a také představení pozice kvalifikovaného neslyšícího lektora, který předává znalosti o českém znakovém jazyce a o komunitě neslyšících. Takový kvalifikovaný neslyšící lektor se neustále vzdělává jak v jazykové oblasti českého znakového jazyka, tak i v oblasti pedagogické, včetně metod a postupů výuky. 

Věříme, že naše odpověď poskytla dostatečné dovysvětlení smyslu Deklarace. Tím je ochrana českého znakového jazyka a ochrana komunity neslyšících, což je, doufáme, naším společným zájmem. 

S pozdravem

členové Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící
Rada ASNEP

Rubriky
Uncategorized

Úspěch EKOV

Slavíme! Podařilo se nám zajistit další krok k tomu, aby ve školách pro sluchově postižené znakující děti učili právě takoví učitelé, kteří dostatečně ovládají znakový jazyk! MŠMT před několika dny schválilo zásadní dokument, popisující podmínky pro vysoké školy, které připravují budoucí učitele. Dokument nově říká, že takové vysoké školy, které připravují budoucí učitele znakujících dětí, musí svým studentům poskytnout podmínky pro to, aby se naučili ČZJ na dostatečné úrovni. O změnu dokumentu naše Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) usilovala několik let. Máme radost, že se to podařilo a věříme, že je to další podpůrný krok k tomu, aby měly znakující děti přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Celý dokument najdete zde: https://www.msmt.cz/file/62419/

Přístupnost KVOP

Krásný den,
rádi bychom vám představili výsledek výzkumu, který připravila Kancelář veřejného ochránce práv a na kterém spolupracovaly některé organizace včetně ASNEP. Sběr dat proběhl od ledna do března 2023. Výzkum, který měl zhodnotit přístupnost veřejných institucí pro osoby s postižením, se soustředil na vybrané magistráty, nemocnice, úřady práce, pošty, správy sociálního zabezpečení a soudy v krajských městech. Tyto instituce testovali lidé s různými typy postižení (konkrétně se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením). Z výsledků výzkumu vyplývá, že veřejné instituce mají stále co zlepšovat. Slovy zástupce ombudsmana JUDr. Víta Alexandera Schorma: Nelze se spoléhat na to, že člověk s postižením překoná nějakou překážku díky pomoci jiného člověka. Každý člověk má totiž právo obstarávat si vlastní záležitosti sám.
Věříme, že výsledek výzkumu pomůže vylepšit přístupnost veřejných institucí pro osoby s postižením.
Více informací naleznete na: https://www.ochrance.cz/…/pristupnost_verejnych…/
K dispozici jsou i podrobné výsledky výzkumu:
https://www.ochrance.cz/uploads…/ESO/32_2022_OZP_final.pdf

Freelo pomáhá ASNEP dosahovat našich cílů

V ASNEP jsme získali projekt na profesionalizaci neziskových organizací a s novým zaměřením na fundraising a využíváním evropských projektů jako zdroje financování jsme se ocitli před výzvou efektivněji řídit naše aktivity a koordinovat práci týmu.

Protože se téměř všechny naše interakce odehrávají online a pracujeme s menším počtem zaměstnanců na flexibilních pracovních úvazcích, bylo klíčové najít nástroj, který nám umožní řídit projekty a komunikovat efektivně. Po zvážení několika možností jsme se rozhodli pro český nástroj Freelo.

Freelo se rychle stal neodmyslitelnou součástí naší pracovní rutiny. Jeho intuitivní rozhraní a flexibilita odpovídají našim potřebám a umožňují nám lépe organizovat naše projekty a úkoly. Díky němu máme přehled o tom, na čem každý člen týmu pracuje, a co ještě zbývá udělat.

Jednou z funkcí, kterou využíváme nejčastěji, jsou podúkoly. Díky nim můžeme rozdělit větší úkoly na menší dílčí úkoly, což nám pomáhá lépe se orientovat v našich úkolech a dosahovat cílů efektivněji. Tento přístup odpovídá principu “porcování slona”, který nám umožňuje rozložit složité úkoly na jednodušší části.

Freelo také usnadňuje naši komunikaci a spolupráci v rámci týmu. Každý má přístup k aktuálním úkolům a může snadno sdílet informace a dokumenty. To nám umožňuje efektivněji spolupracovat na projektech a lépe plnit naše cíle.

Celkově lze říci, že přechod na využívání Freela přinesl naší organizaci značné zlepšení v organizaci práce a koordinaci projektů. Díky tomu můžeme lépe plnit naši misi a poskytovat podporu lidem s neslyšícím a nedoslýchavým handicapem. Freelo se pro nás stal nejen nástrojem pro řízení projektů, ale i partnerem v dosahování našich společných cílů a posilování naší komunity.