Dopis nově zvolenému prezidentovi

Organizace ASNEP nyní oslovila otevřeným dopisem nového prezidenta P. Pavla se žádostí o zajištění tlumočení do ČZJ a přepisu do titulků v případě tiskových konferencí, které bude prezident a jeho kancelář pořádat.

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vás informovat, že organizace ASNEP nyní oslovila otevřeným dopisem nového prezidenta P. Pavla se žádostí o zajištění tlumočení do ČZJ a přepisu do titulků v případě tiskových konferencí, které bude prezident a jeho kancelář pořádat. Zároveň mu nabídla podporu ve smyslu spolupráce na zajištění tohoto tlumočení a přepisu. Obsah tohoto dopisu zaslaného novému prezidentovi  je k nahlédnutí níže. Doufáme, že se podaří tuto spolupráci navázat a zajistit tak bezproblémový přístup k informacím pro všechny sluchově postižené.

Přejeme krásný den!
Rada ASNEP